Sivistyskanslia

Till våra verksamhetsområden hör utbildning, barndagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetarinstitut, studiecenter, kultur, museer, idrott, fritid, bibliotek, ungdom och nykterhet. Vid bildningskansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m. Inom bildningsväsendet arbetar ca. 270 personer.

Mötestider 2018

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens protokoll

Suomenkielisen opetuslautakunnan pöytäkirjat

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!
Yhteystiedot


Bildningsdirektör Teresia Tötterman- Engström tel. 050 443 3575

Koulutoimenjohtaja suomenkieliselle koulutoimelle Riikka Vestlin puh. 050 4425 711

Besöksadress:

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Tel. +358 6 7856 111 (växel)