Varhaiskasvatus

 Lapset, jotka ovat syntyneet 2013 ja asuvat Uudessakaarlepyyssä voivat anoa paikka kielistigen-ryhmästä. Kielistigenin tarkoitus on aikaisessa iässä luoda positiivinen asenne suomenkieltä kohtaan sekä antaa lapsille runsaasti mahdollisuuksia luonnollisella tavalla ottaa suomenkieli vastaan. Lisätiedot.

 

Haku 2019.

 

Ajanvarauksen webversio.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu:

- jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesän aikana, eivätkä peruuta sitä ennen kesäkuu, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta lisämaksuna puolet lapsen hoidosta määrätystä kausimaksusta

- jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei oteat vastaan, eikä sitä ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, peritään puolet kuukaduen hoitomaskusta. Hoitopaikan irtisanominen sekä päivähoitomuodon vaihtaminen tehdään kirjallisesti 1 kuukausi (30 pv) ennen kuin hoito päättyy tai vaihtuu.

 

 

Varhaiskasvatus kunnassa tarjoaa seuraavanlaista hoitoa:

  • Lasten kotihoidontuki (kansaneläkelaitoksen kautta). Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaille haetaan KELA:sta. Kotihoidontukea saa kunnes lapsi täyttää kolme vuotta edellyttäen ettei lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa.
  • Osittainen hoitovapaa (kansaneläkelaitoksen kautta). Vanhemmilla on mahdollisuus lyhentää työaikaa palkattomasti eli pitää ns. osittaista hoitovapaata siihen saakka, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Tuki haetaan KELA:sta.
  • Perhepäivähoito. Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan. Jos perheessä on kolme alle kouluikäistä lasta tai vammainen lapsi perhepäivähoidon voi järjestää lasten kodissa.
  • Päiväkoteja
  • Iltapäiväkoti esikoulu- ja koululaisille