Kielistigen

Tiedotus koteihin kielistigenistä


MITÄ on kielistigen?
Syksystä 2018 alkaen tarjotaan ryhmälle viisivuotiata suomenkielen kielipolku päiväkoti Metsätähdessä. Kielistigenille hyväksytään yksikieliset, kaksikieliset ja monikieliset lapset. Vuoden jälkeen polku jatkuu Zachariaksenkoulun esikoulussa ja edelleen saman koulun perusopetuksessa.

Kielistigenin tavoite on rohkaista monipuoliseen suomenkielen käyttöön. Tämä toteutetaan siten, että henkilökunta käyttää suomenkieltä osana arjen toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lapsi saa osallistua toimintaan suomeksi noin 20 minuutin ajan päivittäin.
Kielistigenin tarkoitus on aikaisessa iässä luoda positiivinen asenne suomenkieltä kohtaan sekä antaa lapsille runsaasti mahdollisuuksia luonnollisella tavalla ottaa suomenkieli vastaan.

KUINKA kielistigen toteutetaan?
Materiaali ja jatkokoulutus, joka on rakennettu kielistigenin pedagogeja varten, ovat kaikkien Uudenkaarlepyyn varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yksiköiden saatavilla.


Kriteerit tulla hyväksytyksi Metsätähden (Kuu) 5-vuotisryhmään ovat seuraavat:
1. Lapset, jotka jo ovat kirjoilla Metsätähdessä ja haluavat jatkaa 5-vuotisryhmässä.
2. Jotta ryhmäkoko täyttyisi lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2014 ja asuvat Uudessakaarlepyyssä voivat anoa paikkaa Metsätähden kielistigen-ryhmästä. Jos hakemusten määrä ylittää paikkamäärän, arpa ratkaisee.
Suosittelemme, että jos lapselle myönnetään paikka kielistigenistä, lapsi seuraa kielistigeniä koko perusopetuksen ajan. Koulukyytiä ei myönnetä lapsille, jotka ovat kielistigen-ryhmässä.
Lasten on myös mahdollista jatkaa kielistigenistä Metsäkulman suomenkieliseen esikouluun, hyväksytyn kielitestin jälkeen.


MIKSI kielistigen?
Ruotsinkielisen koululautakunnan päätös 16.11.2016 on perustana Uudenkaarlepyyn kielistigenin kehitystyön takana. Uusikaarlepyy sai keväällä vuonna 2017 projektirahaa Kulttuuri- ja opetusministeriöstä suomenkielen vahvistamista varten aikaistamaan opetusta ja selvittämään vaihtoehtoisia paikallisia malleja. Samankaltaisia projekteja on käynnissä tällä hetkellä ympäri koko Suomea eri kieliryhmien välisen ymmärryksen lisäämiseksi. Lukuvuoden 2017-2018 aikana työryhmä suunnittelee kielistigenin sisältöä.