En för alla, alla för en. Ett leende gör skillnad!

Zachariasskolans lärarrum


06-785 6411 Fsk - åk 9
050-406 8380 Förskolan

Ingela Wikman
Zachariasskolan (Biträdande rektor)
Annika Lillqvist
Zachariasskolan (Kanslist)

Studiehandledare  06-785 6412


samuel.nyman@nykarleby.fi
birgitta.brannbacka@nykarleby.fi