Om oss

Zachariasskolan i Nykarleby

Zachariasskolan är en F-9 skola, dvs en sammanhållen grundskola i Nykarleby som inledde verksamheten den 1 augusti 2018. Skolan har läsåret 2020-2021 613 elever.

Läsåret 2020-2021 lyfter vi speciellt fram att skapa ro och tid för inlärning. Årstema är “Välmående”. Temat konkretiseras på olika nivåer i skolans vardag. Vi arbetar utgående ifrån att fokus på välmående ger bättre studieresultat, bättre samarbete, bättre kommunikation och en trygg, inkluderande och positiv arbetsmiljö som bygger på tillit.

Årets årskursövergripande projekt är Nykarleby 400 år, Mångfald, Hållbar utveckling och Skrivande skola.

Zachariasskolan har föris, eftis, förskola, förberedande undervisning och grundskola åk 1-9 i samma byggnad i olika avdelningar. Skolan har både traditionella klassrum, flexibla lärmiljöer och närhet till goda miljöer för utomhuspedagogik. Skolans lärare och biträden arbetar i olika arbetslag kring årskurser, ämnen och gemensamma teman.

I skolan arbetar 1 rektor, 1 biträdande rektor, 62 lärare, 15 skolgångsbiträden, 7 elevvårdspersonal och 30 övrig personal med fastighetsskötare, köks- och städpersonal och daghemspersonal.

Vi har ett nära samarbete med småbarnspedagogiken, Metsäkulman koulu och Topelius gymnasium, som finns på samma skolområde.

Verksamheten leds av rektor Mikael Fröjdö, biträdande rektor Ingela Wikman och skolans ledningsgrupp.