Skolstart 14.8.2018

Välkommen till läsåret 2018-2019 på Zachariasskolan!

Det är en historisk händelse vi får vara med om, att starta upp en ny enhetsskola för elever från
förskola till åk 9. Vi kommer att jobba för att alla ska känna sig trygga och få lära sig mycket!

Skolan startar tisdagen den 14.8.2018 kl. 8.30.

Vänligen kontrollera skolskjutsarna för läsåret via denna länk
Vid frågor, ta kontakt via hemsidans kontaktuppgifter nedan, eller Solveig Rif tel. 06-785 6402.

Zachariasskolans lärarrum


06-785 6463 Fsk-åk 6
06-785 6411 åk 7-9

Camilla Fellman
Zachariasskolan (Biträdande rektor)

Studiehandledare  06-785 6412


samuel.nyman@nykarleby.fi
birgitta.brannbacka@nykarleby.fi