Zachariasskolan

Zachariasskolan är en sammanhållen grundskola från förskola till åk 9 med ca 660 elever. Skolan är indelad i olika avdelningar och i olika lärararbetslag. Undervisningen ordnas i morgon- och eftermiddagsverksamhet, förskola, förberedande undervisning, undervisning i specialklass, flexibel undervisning, specialundervisning, kielistigengrupper och allmän undervisning i klasser åk f-9.

I skolans undervisning och fostran arbetar klasslärare, ämneslärare, speciallärare, biträden, resurslärare, skolcoachar, bibliotekspedagog, kökspersonal, städpersonal och fastighetsskötare. Skolan leds av rektor Mikael Fröjdö och biträdande rektor Ingela Wikman. Förvaltningen handhas av rektorerna och skolsekreterare Annika Lillqvist.

Genom varierande arbetssätt och en positiv lärmiljö vill vi skapa förutsättningar så att alla har möjlighet lyckas.

Vi vill kontinuerligt utveckla det som utmärker en bra skola:

– samsyn på lärande, fostran, goda relationer och struktur

- delaktighet i planering av verksamheten och god kommunikation med vårdnadshavarna

- kollegialt arbete i olika former av lärarlag där kollegialt stöd, diskussion och kreativitet uppmuntras. 

- fokus på elevhälsan, kollegialt välmående och en trygg skola. Nolltolerans mot alla former av kränkande behandling

- utveckla kvaliteten genom analys, målsättning och uppföljning. Vi förmedlar glädje i vårt uppdrag.

Vi jobbar för en skola med arbetsro, respekt, glädje och kreativitet

- för bra inlärning!

 

nkby zac liten logo utan text

Adress

Seminariegatan 28
66900 NYKARLEBY

nkby zac liten logo utan text

Telefon

Lärarrum:   06-7856411

Förskolan:  050-4068380 

Centralköket:  050-477 9736

Personalen

ugglan bla 50mm1

Hem & Skola F - 6

Ordförande: Nina Tiittanen

Hem och skola

Hem och skola i Finland

ugglan bla 50mm1

Hem & skola 7-9

Rektor
Mikael Fröjdö
mikael.frojdo@nykarleby.fi
Biträdande rektor
Ingela Wikman
ingela.wikman@nykarleby.fi
Studiehandledare
Birgitta Brännbacka
birgitta.brannbacka@nykarleby.fi
Studiehandledare
Samuel Nyman
samuel.nyman@nykarleby.fi
Skolsekreterare
Annika Lillqvist
annika.lillqvist@nykarleby.fi
Kartlager