Zachariasskolan

Zachariasskolan är en sammanhållen grundskola från förskola till åk 9 med 620 elever. Hos oss finns morgon- och eftermiddagsverksamhet, förskola, förberedande undervisning och åk 1-9.

Vår ambition är att eleverna ska få trygga relationer, möta engagerade och kunniga lärare som bryr sig om och bekräftar eleverna.

Genom varierande arbetssätt, samarbete och en positiv lärmiljö vill vi skapa förutsättningar så att alla har möjlighet lyckas.

Vi vill kontinuerligt utveckla det som utmärker en bra skola – tydlighet i krav och förväntningar gällande inlärning, samarbete, respekt för varandra och ansvar för den gemensamma studiemiljön.

Vi arbetar utgående ifrån att fokus på välmående ger bättre studieresultat, bättre samarbete, bättre kommunikation och en trygg, inkluderande och positiv arbetsmiljö som bygger på tillit.

För oss det också viktigt med ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

nkby zac liten logo utan text

Adress

Seminariegatan 17
66900 NYKARLEBY

nkby zac liten logo utan text

Telefon

Lärarrum:   06-7856411

Förskolan:  050-4068380 

Centralköket:  050-477 9736

Personalen

ugglan bla 50mm1

Hem & Skola F - 6

Ordförande: Nina Tiittanen

Hem och skola

Hem och skola i Finland

ugglan bla 50mm1

Hem & skola 7-9

Ordförande: Jonny Kronqvist

Hem och skola i Finland

Rektor
Mikael Fröjdö
Mikael.Frojdo@nykarleby.fi
Biträdande rektor
Ingela Wikman
Ingela.Wikman@nykarleby.fi
Studiehandledare
Birgitta Brännbacka
birgitta.brannbacka@nykarleby.fi
Studiehandledare
Samuel Nyman
Samuel.Nyman@nykarleby.fi
Kanslist
Annika Lillqvist
Annika.Lillqvist@nykarleby.fi
Kartlager