Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on taata turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, luo perustan hyville vapaa-ajanviettotavoille ja -aktiviteeteille sekä tukee perheitä ja koulua kasvatustyössä. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen tasa-arvoisuuteen ja kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä.

Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja osallisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Toimintaympäristön tulee olla turvallinen, eikä lapsi saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi.

Toiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen:

  • lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
  • lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
  • varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan. Perusteissa korostetaan leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten merkitystä lapselle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehjä ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin, liikkumiseen ja ulkoiluun, iloon ja virkistykseen kuin myös läksyjen tekoon. Maittava välipala ja ympäristön viihtyisyys lisäävät lasten hyvinvoinnin kokemuksia.

1. Hakemus
2. Päätös
3. Hoitoaikavaraukset
4. Muutokset
light blue background wallpaper 1366x768

Hakemus

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Wilman kautta.

Hae

 

light blue background wallpaper 1366x768

Päätös

Päätös varhaiskasvatuspaikasta sekä maksusta lähetetään sähköpostitse. Muista ilmoittaa oikea sähköpostiosoite. Kun olet saanut päätöksen, napsauta linkkiä ja tunnistaudu. Näin pääset kirjautumaan sisään omalle sivulle KidzNykarleby-palvelussa. Näet sivulla kaikki lastasi koskevat päätökset.

Uudenkaarlepyyn kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille. Hakuaika on vuosittain tammikuussa. Hakemus on pakollinen.

Maksut

 

light blue background wallpaper 1366x768

Hoitoaikavaraukset

Kun varhaiskasvatuspaikka on myönnetty, voit ladata EdLevo-sovelluksen. Sovellukseen kirjaudutaan ja tunnistaudutaan Suomi.fi:n kautta pankkitunnuksilla. EdLevossa voit ilmoittaa perheen kaikkien lasten hoitoajat sekä nähdä käytetyt ajat. Jos hoitoaikatarve on jatkuvasti sama, voit vain kopioida ajat edelliseltä viikolta. Hoitoajat on aina ilmoitettava etukäteen.

edlevo-varaukseen

Info EdLevosta

light blue background wallpaper 1366x768

Muutokset

Jos varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, ilmoita muuttuneesta tarpeesta täyttämällä muutoslomake. Muutos on tehtävä 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa, ja se tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

 

light blue background wallpaper 1366x768

Irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti KidzNykarleby-palvelussa. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, ja laskutus jatkuu täysimääräisenä seuraavan kuukauden loppuun.

KidzNykarleby 

Muutos:
Muutamme hoitoajaksi: