Val

Det är du som bestämmer vem som har makten.

Kommunens förtroendevalda utses genom allmänna val vart fjärde år. I Nykarleby finns tio röstningsområden. Varje område har en egen valnämnd som ordnar det praktiska – det är de som tar emot din röstsedel på valdagen och som räknar rösterna.

Alla som har rösträtt får ett meddelandekort på posten inför varje val. Där framgår i vilken valkrets du får rösta och till vilket röstningsområde du hör. Under förhandsröstningen kan du rösta var som helst i Finland. När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto, som ID-kort, körkort eller pass.

Mera information:

www.vaalit.fi/sv

 

Kommunalval 2021

Obs! Kommunalvalet 2021 har skjutits upp från april till juni. 

Vid kommunalvalet den 13 juni 2021 väljs 27 stadsfullmäktige i Nykarleby stad.

Förhandsröstningen i hemlandet inleds den 26.5. och avslutas den 8.6.

 

Kandidaterna i kommunalvalet i Nykarleby stad 2021:

 

Perussuomalaiset r.p.

2 Huynh, Jersey, maskinskötare, produktionsteknik, koneenhoitaja, tuotantotekniikka
3 Hästbacka, Annika, butiksarbetare, myyjä
4 Hästbacka, Sussi, husbyggare, talonrakentaja
5 Leppävuori, Aki, raaka-ainevalmistaja
6 Malinen, Jorma, rättsnotarie, överkonstapel, oikeusnotaari, evp. ylikonstaapeli
7 Myllymäki, Johnny, fabriksarbetare, tehdastyöläinen


Svenska folkpartiet i Finland r.p.

8 Backlund, Fredrik, jordbrukare, brandman
9 Bergström, Greger, lantmäteriingenjör
10 Bjarnadóttir, Unnur, skolgångsbiträde
11 Björkman, Roy, församlingsmästare
12 Blomqvist, Robert, maskinkonstruktör
13 Braskén, Håkan, kunddirektör
14 Eklund, Karita, taxichaufför, PM
15 Eriksson, Robin, närvårdare
16 Fors, Anders, lärare, sysselsättningskoordinator
17 Forsbacka, Sabina, kundrelationschef, yrkeslärare
18 Frostdahl, Steven, informationschef, tiedotuspäällikkö
19 Frostdahl-Blomqvist, Siw, serviceförman hemvården
20 Hagman, Richard, jordbrukare
21 Hedman, Sofia, psykolog
22 Hellsten, Jean, studerande, opiskelija
23 Häger, Carita, jordbrukare
24 Jansson, Bengt, fil.mag.
25 Karf, Johannes, studerande
26 Kruhliak, Yuliia, närvårdare
27 Linden, Kenneth, jordbrukare
28 Lindgren, Marléne, pensionär, ledande skötare
29 Lindvall, Mikael, handledare
30 Löija, Aurora, studerande, opiskelija
31 Möller, Elin, försäljare
32 Nyholm, Steve, ekobonde, maskiningenjör
33 Nylund, Kenneth, avdelningschef, fil.mag.
34 Peltorinne-Cederström, Pauliina, liiketalouden tradenomi
35 Phan, Tuan An, maskinservice
36 Pott, Henrik, jordbrukare
37 Rahmoun, Rasha, kanslist
38 Smeds, Johanna, hälsovårdare
39 Strang, Frej, projekttekniker, konstruktör, projektiteknikko, suunnittelija
40 Sundholm, André, teknisk försäljare
41 Vesterqvist, Gunilla, primärskötare, närvårdare
42 Wik, Tobias, företagare
43 Wiklund, Jessica, båtbyggare, vårdbiträde
44 Övergaard, Anna, lärarvikarie, magisterstuderande

 

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

45 Backman, Heidi, logistikkoordinator
46 Caldén, Anna, socionom
47 Englund, Inger, kanslist
48 Grönroos, Majvor, klasslärare, ped.mag.
49 Holmberg, Marika, förstavårdare
50 Häger, Gustaf, privatföretagare
51 Järvinen, Camilla, närvårdare
52 Sjöberg, Stefan, pensionär
53 Sjöskog, Lena, HR specialist
54 Tallgren, Johanna, ersättningsrådgivare

 

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

55 Andersson, Bo, pensionär
56 Backman, Tua, egenföretagare, ped.mag.
57 Gäddnäs, Elin, tradenomstuderande
58 Svenfelt, Emilia, barnledare
59 Söderlund, Ingegerd, hälsovårdare, pensionär
60 Wikström, Karl-Erik, pensionär

 

 

 

Mer information:

Centralvalnämndens sekreterare Sven Söderholm, tfn 044 920 03 51, e-post val@nykarleby.fi

KOMMUNALVAL förrättas 13.6.2021 i Nykarleby stad enligt följande:

Röstningsområde               Röstningsställe

I Centrum                          Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10

II Kyrkoby                          Zachariasskolan, Seminariegatan 17

III Kovjoki                          Kovjoki skolbyggnad, Lukusvägen 42

IV Markby                           Markbygården, Rudbackavägen 157

V Socklot                            Socklot skola, Socklotvägen 108a

VI Ytterjeppo                      Ytterjeppo paviljong, Ytterjeppovägen 781

VII Hirvlax                          Hirvlax skola, Monäsvägen 31a

VIII Munsala                       Munsalagården, Öjvägen 7

IX Pensala                          Pensala skolbyggnad, Jussilavägen 1132a

X Jeppo                              Jeppo-Pensala skola, Jungarvägen 27b

 

Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00.

 


FÖRHANDSRÖSTNINGEN äger rum under tiden 26.5 - 8.6.2021.

Förhandsröstning i Nykarleby sker enligt nedanstående:

Stadsbiblioteket                 ons - fre, må-ti                    kl. 09.00-18.00
Topeliusesplanaden 10      lö - sö                                  kl. 10.00-14.00

Munsalagården                  ons 26.5                                kl. 13.00-20.00
Öjvägen 7

Jeppo UF                             to 27.5                                  kl. 13.00-20.00
Östra Jeppovägen 7

 

Närmare anvisningar om förhandsröstningen ger valförrättarna på ovannämnda förhandsröstningsställen.

Förhandsröstning ordnas också på följande anstalter: Nykarleby vårdavdelning, Attendo Haga, Hagalund, Hagaborg, Florahemmet, Nykarleby sjukhem och Munsala Pensionärshem på de tider som valbestyrelsen fastställer.


HEMMARÖSTNING

Blanketter för hemmaröstning för svårt rörelse- och funktionsbegränsade och långtidssjuka fås från centralvalnämndens kansli, Topeliusesplanaden 7, tel. 7856 132. Anmälan om hemmaröstning skall göras skriftligt eller per telefon senast tisdag 1.6 före kl. 16.00. En närståendevårdare (enl. lagen om stöd för närståendevård 937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om Nykarleby antecknats som hans eller hennes hemkommun.