Aktuellt

  • Aktuellt
28.3.2021

Vi vill från tekniska avdelningens sida ge lite information om principer, men också Lagen vid snöröjning och annat vinterunderhåll
Läs mera

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps meddelande 20.1.2021
  • Aktuellt
20.1.2021

Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel? – Åtgärderna måste tas på allvar för att vi ska kunna undvika att epidemin övergår i spridningsfasen, betonar ordföranden för Österbottens coronasamordningsgrupp Marina Kinnunen. Under den senaste veckan har man haft många smittfall runtom i Österbotten.
Läs mera

Regionförvaltningsverkets beslut 14.1.2021: Tillställningar med högst 10 personer
  • Aktuellt
15.1.2021

Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 12 januari 2021 var antalet nya smittor i området föregående vecka 66. Smittkedjorna kunde spåras i 75 % av fallen.
Läs mera

  • Aktuellt
14.1.2021

”Nordisk förskola” är ett nordiskt professionsnätverk för ledare i förskolan.
Läs mera