Інформація про кризу в Україні - Information om Ukrainakrisen - Information on the Ukraine crisis

Hur kan jag hjälpa flyktingarna från Ukraina?

Obs! Längre ner hittar du länkar med nyttig information. На цих сторінках зібрані матеріали від різних фінських установ і організацій.

Det finns flera sätt som flyktingarna kan ha kommit till Finland.

  • Har man inte anmält sig till polisen och ansökt om tillfälligt skydd eller asyl, så är man här som turist.
  • Anmäler man sig till polisen kan man få igång en process, och då få stöd och hjälp via Migri och Migris centraler

Mottagningstjänster:

  • Ukrainare som befinner sig i asylsökningsprocessen omfattas av Migrationsverkets (Migris) tjänster
  • Ukrainare som har fått tillfälligt skydd omfattas av Migris tjänster.  
  • Ukrainare som fått beslut om uppehållstillståndandra grunder än tillfälligt skydd omfattas av Integrationsenhetens tjänster i Jakobstadsregionen.

Integrationsporten kan bistå med allmän information kring migrations- och integrationsfrågor t.ex. varje fredag vid Nykarleby stadsbibliotek klockan 13-16. Vid behov kan man få råd därifrån.

Du hjälper på bästa sätt genom att ge korrekt information till de drabbade.
Varje situation är unik, och de behöver få information om rätt förfaringssätt.

Har du bostäder/boende att erbjuda åt de som flyr från Ukraina? Fyll i följande formulär!

Meddela Migri: vastaanottoyksikko@migri.fi eller migri@migri.fi

Migris anvisningar till flyktingar som kommer från Ukraina:
https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina

På ukrainska: https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille/ukr

Länk till Vörå migrationscenter

Länk till Integrationsenheten

Länk till Migri

Hälsning från Nykarleby stad

Nykarleby stad har en stor vilja i att hjälpa de personer som är i nöd till följd av kriget i Ukraina. Staden följer konstant med läget och kommunicerar med statliga myndigheter och regionala aktörer. Nykarleby stad vill tacka för allt stöd från alla privatpersoner.

Stadsstyrelsen har den 15.3.2022 godkänt ett ekonomiskt på 7500 € till Finlands Röda Kors som ett stöd för flyktingarnas väl. Därtill fortsätter staden jobba på att hitta vardagliga lösningar för de ukrainare som anländer. Staden samarbetar exempelvis med migrationsverket kring boende för människor som flyr undan kriget.

Vi hoppas att privatpersonernas engagemang för ukrainarnas väl håller i sig. Vi uppdaterar den här sidan vartefter vi får ny information. Ni som söker svar på olika frågor får gärna bekanta er med länkarna här nedan.

INFO

05.05.2022

Undervisnings- och kulturministeriet / Opetus- ja kulttuuriministeriö / The Ministry of Education and Culture

Information om fostran och utbildning på ukrainska / Tietoa kasvatuksesta ja koulutuksesta Ukrainan kielellä / Information about education in Finland in Ukrainian:

https://okm.fi/tietoa-kasvatuksesta-ja-koulutuksesta-ukrainasta-tuleville

 

Se även "Vanliga frågor" i anslutning till krisen i Ukraina på Migris sidor 
Katso myös "Usein kysytyt kysymykset" liittyen Ukrainan kriisiin Migrin sivuilla 
See "Frequently asked questions" on Migri's pages related to the crisis in Ukraine

Grabakgrund5903 v2

Lokala frivillig- och hjälporganisationer / Paikalliset vapaaehtois- ja avustusjärjestöt / Local voluntary organisations

 

Finlands Röda Kors, Nykarleby / Suomen Punainen Risti, Uusikaarlepyy / Finnish Red Cross, Nykarleby

Gun-Helen Isaksson
ordförande / puheenjohtaja
050 372 4665

Anna Maria Salin
sekreterare / sihteeri
050 026 0108

Mio Frilund
insamlingsansvarig / keräysvastaava
044 346 0775

Nykarleby flyktingvänner

Tony Forsbacka
050 557 3923


Nykarleby 4 Ukraine

Facebook-grupp/-ryhmä/-group


Grupp skapad av olika föreningar verksamma i Nykarleby
Ryhmän on paikallisten yhdistysten perustama
Facebook group created by local organisations and associations

Grabakgrund5903 v2

Integrationsporten | Kotouttamisportti | The Integration Port


Infopunkt för alla nyinflyttade i Jakobstadsregionen
Infopiste kaikille maaahanmuuttajille Pietarsaarenseudulla
Service point for all newcomers in the Jakobstad region

Facebook: Integrationsporten Kotouttamisportti Integration Port | Facebook

 

Informations- och rådgivningstjänster för invandrare - information om öppettider och plats

Tieto- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille - tietoa aukioloajoista ja vastaanottopaikoista

Information and guidance services for immigrants - information regarding opening hours and points of service