Haitallisten vieraslajien torjunta

15.6.2023

 

 

 

Kasvijätteen poiston mahdollistamiseksi Uudenkaarlepyyn kaupunki on sijoittanut kontin vanhalle kaatopaikalle, Norra Munsalavägen 623.

 

Vieraslajien leviäminen on uhka luonnon biologiselle monimuotoisuudelle. Paikallisesti tärkeät lajit voivat kadota alueilta, joilla invasiiviset lajit leviävät. Niittykasvit, jotka viihtyvät ravinneköyhemmässä maaperässä, ovat erityisen alttiita kukkivan lupiinin kilpailulle.

Uudenkaarlepyyn kaupunki on mukana Pietarsaarenseudun muiden kuntien kanssa PIA-projektissa, jonka tavoitteena on torjua alueellamme haitallisia kasveja.

 

Sinä voit myös auttaa torjumaan vieraskasveja!

On erittäin tärkeää torjua vieraskasveja. Raivaus, juurien vetäminen ja kukkien katkaiseminen ovat menetelmiä millä estetään siementen ja kasvinosien leviäminen. Siksi torjunta on suoritettava ennen siementen muodostusta. Jättipalsamin kannalta on erityisen tärkeää, että mikään kasvinosa ei leviä, pienin osa voi synnyttää uusia vaikeita populaatioita. Lue Vieraslajitilta kunkin lajin torjuntamenetelmät, mutta myös yleisten torjuntamenetelmien sivu (https://vieraslajit.fi/info/i-2446).

 

Muista!:

Älä heitä vieraskasveja kompostiin!

Älä levitä siemeniä ja kasvinosia kuljetuksen aikana!

Älä kaada kasvijätettä kaupungin viheralueille tai luontoon!

 

Kasvijätteen turvallisen poiston mahdollistamiseksi Uudenkaarlepyyn kaupunki on sijoittanut vanhalle kaatopaikalle, Norra Munsalavägen 623, kontin erityisesti tätä tarkoitusta varten. Jäte menee biokaasun tuotantoon Jeppo Biogasissa, joten se menee hyvään käyttöön.

Laita jätteet roskapussiin ja sulje pussi huolellisesti kuljetuksen aikana, jotta se ei leviä. Tyhjennä sitten kasvijätteet roskapusista konttiin ja jätä muovipussi viereiseen keräysastiaan (jätteen sisällä oleva muovi lisää kustannuksia).

 

Vieraslajit

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta organismia, jonka ihminen tarkoituksella tai tahattomasti tuodaan lajin luonnollisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslaji on ihmisen avulla ylittänyt luonnolliset leviämisen esteensä, kuten mantereet, valtameret tai vuoret.

Kunnilla on vieraslajien aiheuttamien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) mukainen velvollisuus torjua haitallisia lajeja, mutta myös yksittäisellä kiinteistönomistajalla on velvollisuus ja vastuu pysäyttää kasvin leviäminen. Katso lisää osoitteesta Vieraslajit.fi.

 

 

Napsauta linkkejä saadaksesi lisätietoa alueen tärkeimmistä lajeista ja niiden torjunnasta osoitteessa Vieraslajit.fi

Komealupiini

Monivuotinen, leviää hyvin pitkäikäisillä siemenillä.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

 

Jättipalsami

Yksivuotinen, leviää pitkäikäisillä siemenillä (ja erityisesti ongelmallisilla alajuoksuilla).

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158

 

Kurtturuusu

Monivuotinen, leviää juuriversoilla ja siemenillä, nämä myös mm. lintuja ja vedellä.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

 

Japanintatar

Monivuotinen, leviää maan versoilla ja (jopa minimaalisen pienillä) kasvinosilla.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38240

 

Tietoa vieraslajeista löytyy valtakunnalliselta Vieraslajit.fi -sivulta (https://vieraslajit.fi/).

 

Kaupungin ja kunnan asukkaat voivat ilmoittaa vieraslajeja esimerkiksi Nykarleby-sovelluksen kautta tai suoraan ympäristönsuojeluosastolle (invasiva.arter@nykarleby.fi). Ympäristönsuojeluosasto haluaa edelleen muistuttaa, että päävastuu näiden lajien torjunnasta on aina kiinteistön omistajalla.

Tämän lisäksi maa- ja metsätalousministeriön sivuilta (https://mmm.fi/) löytyvät valtakunnalliset hoitosuunnitelmat haitallisten lajien torjumiseksi.

 

Kiitämme kaikkia haitallisten lajien torjuntaan osallistuneita!Siirry "Ajankohtaista"-sivulle