Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Onko koulu vaikeaa? Onko sinulla kipuja? Onko sinua huolia tai oletko alakuloinen? Kiusataanko sinua tai oletko yksinäinen? Oppilashuoltoryhmä on olemassa sinua varten.

Onko sinulla huoltajana kysyttävää lapsesi kehityksestä ja koulunkäynnistä tai oletko huolissasi lapsesi terveydestä ja voinnista? Älä epäröi ottaa yhteyttä oppilashuoltoon.

Kaikilla oppilashuoltoryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.

noisy background wallpaper 1366x768

Koulupsykologi

Koulupsykologin tärkein tehtävä on työskennellä sen hyväksi, että kaikkien oppilaiden kouluympäristö on turvallinen ja koulunkäynti positiivista.

Koulupsykologi voi antaa neuvoja lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa kysymyksissä. Jos koulutyö tuottaa lapselle vaikeuksia, koulupsykologi voi selvittää syitä ja olla mukana suunnittelemassa koulun tukitoimenpiteitä.

Jos lapsi tai vanhemmat tarvitsevat keskusteluapua, koulupsykologille voi varata ajan. 

Koulupsykologi
Sofia Storholm
sofia.storholm@ovph.fi
noisy background wallpaper 1366x768

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tärkein tehtävä on työskennellä sen hyväksi, että kaikkien oppilaiden kouluympäristö on turvallinen ja koulunkäynti positiivista.

Koulukuraattori on läsnä oppilaiden kouluarjessa ja voi olla tukena, jos oppilas potee kouluväsymystä, on surullinen tai huolissaan, jos koulussa tai kotona on tapahtunut jokin konflikti tai jos oppilas tarvitsee aikuisen, jolle puhua.

Koulukuraattori voi myös tukea vanhempia heidän vanhemman roolissaan.

Koulukuraattori
Carina Ventin
carina.ventin@ovph.fi
Zachariasskolan F-6 och 7-9, Socklot skola, Metsäkulman koulu
Koulukuraattori
Johanna Haglund
johanna.haglund@ovph.fi
Zachariasskolan 7-9, Topeliusgymnasiet, Jeppo-Pensala skola och Munsala skola
noisy background wallpaper 1366x768

Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tekee ehkäisevää työtä edistääkseen oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja ehkäistäkseen sairauksia sekä erilaisia päihde- ja riippuvuusongelmia.

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja, joka vierailee koululla säännöllisesti.

Kouluterveydenhoitaja tekee yhteistyötä opettajien, koulupsykologin, koulukuraattorin ja muun henkilökunnan kanssa ja voi tarvittaessa antaa lähetteen muun hoitohenkilöstön vastaanotolle.

Kouluterveydenhuolto kuuluu Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysviraston alaisuuteen. Voit lukea lisää heidän työstään täällä:

kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa yhteisen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puhelinneuvonnan kautta koulupäivisin klo 8–9 ja 14-15. Voit jättää soittopyynnön omalle kouluterveydenhoitajallesi.

Zachariasskolanin kouluterveydenhoitajalla on avoin vastaanotto maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13.00–13.30. Kouluterveydenhoitajan luo voi mennä tällöin ilman ajanvarausta puhumaan asioistaan ja hän voi tehdä pieniä sairaanhoitotoimenpiteitä

 

Kouluterveydenhoitaja
Sofia Holmborg
Topeliusgymnasiet och Kredu/Step
Kouluterveydenhoitaja
Lotta Rolander-Vaskivuo
Metsäkulman koulu
Kouluterveydenhoitaja
Ann-Louise Sundstén
Zachariasskolan åk 1-6, Jeppo skola och Munsala skola
Kouluterveydenhoitaja
Charlotte Häggblom
Zachariasskolan åk 7-9 och Socklot skola
noisy background wallpaper 1366x768

Varhaiskasvatuksen ja esikoulun erityisopettaja

Mietityttääkö lapsesi kognitiivinen, kielellinen, motorinen tai sosiaalinen kehitys?

Erityisopettajat vastaavat siitä, että erityisen tuen tarpeessa olevat lapset huomataan ja että he saavat tarvitsemansa avun. 

Erityisopettajat ovat mukana suunnittelemassa tukitoimenpiteitä ja antavat erityispedagogista ohjausta. He antavat ohjausta myös henkilökunnalle ja huoltajille. 

Tavoitteena on tukea lapsen kehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä jatkaa tukemista niin kauan kuin se on tarpeen. 

Erityisopettajat tekevät yhteistyötä terapeuttien ja muiden terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja esikoulun erityisopettajat ovat osa oppilashuoltoa. Heidät löytää Seminaarikatu 17:n toisesta kerroksesta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ann Edfelt-Lax
ann.edfelt-lax@nykarleby.fi
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sanna-Kajsa Sommarlöv
sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi