Arkiv

light blue background wallpaper 1366x768

Nykarleby stads centralarkiv förvarar handlingar som hör till kommunens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent.

Begäran om arkivmaterial

Om materialbegäran gäller material i centralarkivet, görs begäran via beställningsblanketten nedan eller per e-post nykarleby.stad@nykarleby.fi.
Du kan också ringa stadens info på telefonnummer +35867856111 vardagar mellan kl. 8-16.

Behandlingstiden för arkivets informationsbegäran är ca två veckor. Det kan förekomma fördröjningar i behandlingen av beställningarna på grund av arkivets arbetssituation. Det är möjligt att bekanta sig med det beställda materialet i stadshuset. Centralarkivets handlingar lånas inte ut till utomstående kunder.

Beskrivning av informationslager och ärenderegister

Du hittar en beskrivning över Nykarleby stads informationslager och ärenderegister genom att klicka på den här länken

Begäran om sökning av handlingar till arkivet / Asiakirjojen hakupyyntö arkistolle

Leveranstid: Vi hanterar materialbegäran så fort som möjligt.
Toimitusaika: Käsittelemme tavanomaiset tietopyynnöt mahdollisimman nopeasti.