Delta & Påverka

Vad tycker du? Ställ frågor, skicka förslag eller kom med beröm, kritik eller kommentarer.

Vi försöker svara inom fem arbetsdagar. Elektroniska meddelanden skickas på avsändarens ansvar. Lämna bort känsliga uppgifter som personbeteckning, bankkontonummer och uppgifter om hälsotillstånd.

Bakgrund bla

Ge respons

Vad tycker du? Ställ frågor, skicka förslag eller kom med beröm, kritik eller kommentarer.

Vi försöker svara inom fem arbetsdagar. Elektroniska meddelanden skickas på avsändarens ansvar. Lämna bort känsliga uppgifter som personbeteckning, bankkontonummer och uppgifter om hälsotillstånd.

Ge respons

Bakgrund bla

Centrumutveckling

Vi vill gärna höra din åsikt om Nykarleby centrums framtid.

Vilka funktioner och vilken service vill du se i vår stadskärna?

Till formuläret

Bakgrund bla

Gör ett invånarinitiativ

Du som invånare kan komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller vår verksamhet. Initiativet kan vara fritt formulerat. Kom ihåg att lägga med dina egna kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Initiativet kan skickas elektroniskt:

Invånarinitiativ

eller per post till adressen:

Nykarleby stad
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Bakgrund bla

Ungdomsfullmäktige

Vill du vara med och påverka i din egen stad? Är du mellan 13 och 20? Då kan du ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige. Medlemmarna utses av stadsstyrelsen, för två år i taget. Vi har möten 5-6 gånger per år och har också möjlighet att delta i nämndmöten. Som handledare fungerar stadens ungdomsledare.

Kontakta ungdomsfullmäktige via

 ungdomsfullmaktige@nykarleby.fi

 nykarlebyungdomsfullmaktige

Bakgrund bla

Läs mera om hur du kan göra din röst hörd i nationella sammanhang