Fakturering

Namn: Nykarleby stad
FO-nummer: 0183077-8
E-fakturaadress: 003701830778
Förmedlarkod: 003721291126
Operatör: Maventa

Vi ber er uppdatera E-fakturaadressen och förmedlarkoden i ert faktureringssystem.

Obs! Om ni skickar räkningar via bankoperatör använd operatörskoden DABAFIHH

Pappersfaktura

Nykarleby stad
PB 29
66901 NYKARLEBY

Ifall det inte är möjligt att skicka en e-faktura, kan ni skicka räkningen i pdf-form på e-post till
adressen: faktura@nykarleby.fi

Bakgrund bla

Cash-In

Nykarleby stad övergår fr.o.m. 1.2.2021 till att använda tjänsten Cash-In Fakturering. Detta innebär att ni skall betala stadens fakturor till Cash-In Fakturerings konto FI08 2052 3800 0114 77.

Om Ni önskar flytta fakturans förfallodag, ta kontakt med Cash-In Fakturering: tfn 0207701560, service@cash-in.fi

Om Ni har frågor angående fakturans innehåll kontaktar ni Nykarlebys stad, antingen avdelningen direkt eller växeln tfn 06-7856111, nykarleby.stad@nykarleby.fi

E-faktura

Gör betalningarna lättare och byt från pappersfaktura till e-faktura!

Du behöver inte skriva in konto- och referensnummer, utan e-fakturan kommer direkt till din nätbank. Allt du behöver göra är att logga in och godkänna fakturan.

Du behöver inte vara orolig att du slagit in något fel, utan alla uppgifter på räkningen stämmer. Du kan också välja att godkänna betalningar automatiskt, och då behöver du inte sköta om själva betalningen av fakturan.

Mer information om ibruktagande av e-faktura vid er bank hittar ni här nedan.

Aktia   Danske Bank   Handelsbanken   Nordea   Andelsbanken  S-banken Ålandsbanken