Asta-salen

Bibliotekets samlingssal kan hyras för möten och olika evenemang under bibliotekets öppethållningstider. Här finns modern IT- och ljudteknik samt hörselslinga. I anslutning till salen finns också ett minikök.

Hyran är 25 €/h

Bokningar