Tillgänglighet

Biblioteket är öppet för alla.

Servicehundar är alltid välkomna in till biblioteket tillsammans med dig.

I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. Besök Äppelhyllan i Nykarleby stadsbibliotek

Äppelhyllan

 

I Nykarleby verkar Optima med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral. Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de funktionshindrade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.

Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böckert. Vi har ett rikligt utbud DAISY-talböcker från MTM och Celia.

Tack vare samarbetet med föreningen Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden är det möjligt att låna tekniska hörhjälpmedel för föreningar och privatpersoner. En hörselslinga för inomhusbruk (T-slinga) och en trådlös slinga som lämpar sig för utomhusbruk på upp till 100 meters avstånd med 20 st mottagare. Kontakta stadsbiblioteket för mera information.

Hörselslinga

 

Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare.

Vi strävar också efter bästa möjliga tillgänglighet på nätbiblioteket.