Tjänster

Biblioteken i Nykarleby erbjuder ett mångsidigt utbud av böcker, tidningar, e-böcker och andra medier. På stadsbiblioteket kan du både använda bibliotekets kunddatorer och surfa trådlöst på din egen dator eller surfplatta. Vi som jobbar på biblioteken gör vårt bästa för att du som kund ska få dina läs- och informationsbehov tillgodosedda.

 

Asta-salen

Bibliotekets samlingssal kan hyras för möten och olika evenemang under bibliotekets öppethållningstider. Här finns modern IT- och ljudteknik samt hörselslinga. I anslutning till salen finns också ett minikök. Hyran är 25 €/h    Utrymmesbokning

Digitaliseringsstudion

Digitaliseringsstudion är öppen för bibliotekets kunder. Självbetjäning gäller för digitaliseringen! Fråga personalen om du vill boka tid eller vill veta mera om vår studio!
I bibliotekets digitaliseringsstudio kan man föra över VHS-kassetter, C-kassetter, LP- och EP-skivor samt text, fotografier, diabilder och negativ till digital form. Man kan överföra sitt material till CD- eller DVD-skivor eller spara det på minnessticka, extern hårddisk eller minneskort. Det är också tillåtet att tillfälligt spara materialet på studions dator.

Hembygdssamlingen

Nykarleby är en ovanligt författarrik stad och självfallet lyfter vi gärna fram alla våra författare med Nykarleby-anknytning. I hembygdssamlingen finns en omfattande samling av litteratur skriven om Nykarleby eller av författare från Nykarleby.
Hembygdssamlingen utökas varje år med nytt material. Ta gärna del av Nykarleby stadsbiblioteks Författarstig - en gåva till folket med anledning av att Nykarleby stad år 2020 firade 400 år. Författarstigen lyfter fram platser i Nykarleby som nämns i litteratur skrivna av författare med anknytning till Nykarleby.

 

Idrottsbiblioteket

I Nykarleby kan du nu också låna trädgårdsspel och sportredskap. Redskapen är inköpta av Kultur och fritid i Nykarleby. Lånetiden är samma som på böcker förutom för trädgårdsspelet Dropin Hood, Frisbee Golf Disc-seten och snöskorna, där är lånetiden är 2 veckor. 

Följande spel och redskap finns att lånas:

Balansbräda
Boule Pétanque
BungyPump stavar
Dropin Hood
Gångstavar
Hantlar 3kg
Hantlar 5 kg
Kubb
TRX total body workout

Snöskor

Frisbee Golf Disc Set


Idrottsredskapen fjärrlånas inte!

Meröppet

Jeppo och Munsala bibliotek är Meröppna bibliotek. Det här innebär att biblioteken också kan användas utanför de egentliga öppettiderna. När ingen personal är på plats övervakas lokalen med hjälp av kameror och annan teknisk utrustning. Du kan komma in i biblioteket med ett giltigt lånekort samt en personlig PIN-kod. Lånekortet samt PIN-koden får du genom att besöka biblioteken i Nykarleby. För att du ska kunna använda Meröppettjänsten måste du ingå ett användaravtal och vara över 15 år. Bibliotekspersonalen ger en introduktion till användningen av meröppettjänsterna.

I ett meröppet bibliotek kan du låna, använda kunddatorn och läsa tidningar. Du kan återlämna dina lån i återlämningsluckan som finns invid ytterdörren. Under meröppet kan du inte använda sådana bibliotekstjänster för vilka det krävs personal, som till exempel betala avgifter och skaffa dig ett nytt lånekort. Reserverade böcker kan tillsvidare inte hämtas ut under meröppet.

Sagorum

Stadsbibliotekets mysiga sagorum kan reserveras för barngrupper.

Specialsamling kring specialpedagogik och handikapplitteratur

i Nykarleby verkar Optima, med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral.
Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de handikappade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.
Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böcker. Vi har ett rikligt utbud av DAISY-talböcker från MTM och Celia.
Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare. I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

Äppelhyllan

I Nykarleby stadsbibliotek finns sedan år 2008 en Äppelhylla med specialmaterial.

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan
Upptäck specialmaterialet i Äppelhyllan. Se vilka böcker som talterapeuter rekommenderar, vilka lättlästa böcker som passar 7-10 åriga läsare och hitta nya lättlästa böcker för 10-12 åringar. De äppelmärkta böckerna i Nykarleby stadsbibliotek är vanliga böcker som hittas på de flesta bibliotek.