Administration

Administration för utbildning och småbarnspedagogik

Vi bygger ramar för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Inom utbildning och småbarnspedagogik arbetar över 260 personer. Vi ansvarar för bl.a. planering av verksamhet, ekonomi och personalfrågor.
Vi verkar för samarbete mellan vårdnadshavare, barn, elever, studerande och personal samt andra samarbetsparter. Vi strävar efter att skapa en lärande organisation som arbetar med målformulering och uppföljning för att utveckla verksamheten.

noisy background wallpaper 1366x768

Besöksadress

Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
 06-7856111

Bildningsdirektör
Teresia Tötterman-Engström
teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi
Skoldirektör
Anu Willman
anu.willman@nykarleby.fi
Bildningsekonom
Barbro Julin
barbro.julin@nykarleby.fi
Avdelningssekreterare
Solveig Rif
solveig.rif@nykarleby.fi
Skolskjutsar
Chef för småbarnspedagogik
Helena Nukala-Kronlund
helena.nukala-kronlund@nykarleby.fi
Ledare för småbarnspedagogik
Ann-Charlott Enlund
ann-charlott.enlund@nykarleby.fi
Ansökningar, morgon- och eftermiddagsverksamhet, familjedagvård, tidsbokningar
Servicehandledning inom småbarnspedagogik
Skolsekreterare
Annika Lillqvist
annika.lillqvist@nykarleby.fi
Skolsekreterare Zachariasskolan
Wilma
Sekreterare inom småbarnspedagogik
Laila Emas
laila.emas@nykarleby.fi
Avgifter och avgiftsbeslut