Elevvård

Elevvårdsteamet

Tycker du att skolan är jobbig? Har du ont någonstans? Känner du dig orolig eller nere? Blir du mobbad eller känner dig ensam? Elevvårdsteamet finns till för dig.

Har du som förälder frågor kring ditt barns utveckling och skolgång eller känner du oro för ditt barns hälsa och mående? Tveka inte att ta kontakt med elevvården.

Alla i elevvårdsteamet har tystnadsplikt.

noisy background wallpaper 1366x768

Skolpsykologen

Skolpsykologens viktigaste uppgift är att arbeta för att alla elever skall få en trygg skolmijö och en positiv skolgång.

Skolpsykologen kan ge råd i frågor om barnets utveckling och hälsa. Har barnet svårt med skolarbetet kan skolpsykologen utreda orsakerna och vara med och planera stödåtgärder i skolan.

Om barnet eller föräldrarna behöver samtalsstöd kan man boka tid hos skolpsykologen. 

Skolpsykolog
Sofia Storholm
sofia.storholm@ovph.fi
noisy background wallpaper 1366x768

Skolkuratorn

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att arbeta för att alla elever skall ha en trygg skolmiljö och en positiv skolgång.

Skolkuratorn finns närvarande i elevernas skolvardag och kan vara ett stöd när man känner sig skoltrött, ledsen eller orolig, när det uppstått konflikter i skolan eller hemma eller när man behöver en vuxen att prata med.

Skolkuratorn kan även ge stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.

Skolkurator
Carina Ventin
carina.ventin@ovph.fi
Zachariasskolan F-6 och 7-9, Socklot skola, Metsäkulman koulu
Skolkurator
Johanna Haglund
johanna.haglund@ovph.fi
Zachariasskolan 7-9, Topeliusgymnasiet, Jeppo-Pensala skola och Munsala skola
noisy background wallpaper 1366x768

Skolhälsovården

Skol- och studerandehälsovården arbetar förebyggande för att främja elevernas fysiska, psykiska samt sociala hälsa och förebygga sjukdom samt olika former av missbruk och beroende.

Varje skola har sin egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet.

Skolhälsovårdaren samarbetar med lärarna, skolpsykologen, skolkuratorn samt övrig skolpersonal och kan vid behov remittera vidare till annan vårdpersonal.

Skolhälsovården hör under Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Du kan läsa mera om deras arbete här:
skolhälsovården

Skolhälsovårdarna nås via den gemensamma skol- och studerandetelefonrådgivningen, skoldagar kl.8-9 och 14-15. Där kan man lämna ringbud till sin egen skolhälsovårdare.

På Zachariasskolan håller skolhälsovårdaren öppen mottagning måndagar, onsdagar och fredagar kl. 13.00-13.30. Då kan man utan tidsbokning besöka skolhälsovårdaren för att diskutera sina ärenden och få mindre sjukvårdsåtgärder uträttade.

Skolhälsovårdare
Sofia Holmborg
Topeliusgymnasiet och Kredu/Step
Skolhälsovårdare
Lotta Rolander-Vaskivuo
Metsäkulman koulu
Skolhälsovårdare
Ann-Louise Sundstén
Zachariasskolan åk 1-6, Jeppo skola och Munsala skola
Skolhälsovårdare
Charlotte Häggblom
Zachariasskolan åk 7-9 och Socklot skola
noisy background wallpaper 1366x768

Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

Har du funderingar kring ditt barns kognitiva, språkliga, motoriska eller sociala utveckling?

Speciallärarna ansvarar för att de barn som behöver extra stöd uppmärksammas och får den hjälp de behöver. 

Speciallärarna är med och planerar stödåtgärder och ger specialpedagogisk träning. De handleder även personal och vårdnadshavare. 

Målet är att så tidigt som möjligt stöda barnets utveckling och att fortsätta med stödet så länge behovet finns. 

Speciallärarna samarbetar med terapeuter och andra sakkunniga inom hälsovården och habiliteringen.

Speciallärarna inom småbarnspedagogik och förskola är en del av elevvården och du hittar oss på Seminariegatan 17, andra våningen.

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Ann Edfelt-Lax
ann.edfelt-lax@nykarleby.fi
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sanna-Kajsa Sommarlöv
sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi