Familjedagvård

Familjedagvård är småbarnspedagogisk verksamhet för 1-5 åringar. Den småbarnspedagogiska verksamheten ordnas i familjedagvårdarens hem i små grupper, max fyra barn under skolåldern, vårdarens egna barn medräknade. Grundläggande vård, lek och lugn betonas.

Närmare information om familjedagvården i Nykarleby ges av ledaren för småbarnspedagogik Ann-Charlott Enlund.

Ledare för småbarnspedagogik
Ann-Charlott Enlund
ann-charlott.enlund@nykarleby.fi

Kontakta mig, jag vill veta mera om arbetet som familjedagvårdare.