Kovjoki daghem

Vision:

Att alla barn blir sedda för vad de är och får vara sig själva. Känna att jag är bra precis som jag är. Vi har en lärorik och mångsidig lärmiljö där alla får leka tillsammans. Vårt daghem ska lyfta barnen till att få god självkänsla, värdefulla kompisrelationer och känna glädje över att lyckas. Vi har en ömsesidig respekt tillsammans med barn, föräldrar och personal.

light blue background wallpaper 1366x768

 Lukusvägen 56, 66930 Kovjoki

 050-5016314

Daghemsföreståndare
Eva Westerholm
eva.westerholm@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Jannika Sund
Småbarnspedagogik
jannika.sund@nykarleby.fi