Socklot daghem

Vision:

Ett daghem där alla har möjlighet att lyckas. Barnens önskemål och intressen värdesätts i vår pedagogiska verksamhet. En mångsidig och givande miljö där det ska kännas roligt att komma till daghemmet. Vårt daghem ger barnen en positiv självkänsla genom att vi ser det enskilda barnet och stöder kompisrelationer. Alla ska få vara delaktiga och inkluderade i vår gemenskap.

light blue background wallpaper 1366x768

 Socklotvägen 108, 66910 Socklot

Avdelningar:

 Måsen 1-3 år, 050 4687890

 Havet 3-5 år, 050 5281679

Daghemsföreståndare
Eva Westerholm
eva.westerholm@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Jannika Sund
jannika.sund@nykarleby.fi