Socklot daghem

Mål:

Vi betonar mångfald, delaktighet och glädje. Vi jobbar i smågrupper med barnen. Vi övar på social kompetens och på det sociala samspelet. Vi främjar kompisrelationer. Barnen ska känna sig trygga och sedda. Arbetsglädje för alla. Vi lägger även fokus på språket, uttrycksförmåga, språkförståelse m.m.

Vision:

  • Ett daghem där alla är trygga, trivs och har roligt.
  • Ett daghem där alla känner en positiv förväntan inför varje ny dag! Det ska vara roligt att komma till dagis!
  • Ett daghem där alla har förutsättningar att lyckas och det är vi som ska ge dem de förutsättningarna.
light blue background wallpaper 1366x768

 Socklotvägen 108, 66910 Socklot

Avdelningar:

 Måsen 1-3 år, 050 4687890

 Havet 3-5 år, 050 5281679

Daghemsföreståndare
Eva Westerholm
Eva.Westerholm@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Jannika Sund
Jannika.Sund@nykarleby.fi