Vård & omsorg

Digitala familjecentret (Omaperhe)

 

Det elektroniska familjecentret samlar tjänster för barn, unga och familjer i Österbotten

 

Österbottens välfärdsområde tar i bruk Omaperhe.fi, en webbtjänst som är en del av det elektroniska familjecentret.

Omaperhe.fi hjälper din familj att hitta den information som passar er livssituation, oavsett om det gäller graviditet, förlossning, barnens ålder, föräldraskap eller ert förhållande.

Omaperhe.fi innehåller information om tjänster inom välfärdsområdet, kommuner, organisationer, församlingar och KELA, samt kontaktuppgifter kommunvis.

till tjänsten

 

 

Bedömning av vuxnas behov av
socialservice

044 403 8573

Vardagar kl. 10-11

Om du är vuxen och behöver stöd i din
livssituation kan du ringa en socialarbetare
för att diskutera och starta en bedömning av
ditt servicebehov. Infoluckan är öppen
dagligen kl. 9-12.

 

Bedömning av behovet av barn- och
familjesocialarbete

040 805 1726

Vardagar kl. 8-16

Familjen kan själv ringa för att få hjälp med
sin livssituation. Även utomstående personer
kan ta kontakt om de är oroade för barn.

 

Social- och krisjouren

06 218 9555

Betjänar varje dag dygnet runt
Ring om du omedelbart behöver hjälp eller
behöver få socialmyndigheterna att
omedelbart göra en bedömning och vidta
åtgärder. Exempelvis i samband med
brådskande barnskyddsfrågor, våld i familj
eller i en nära relation eller i samband med
allvarliga krissituationer.

 

Hemvård

Om du är i behov av hemvård eller
stödtjänster kontakta servicehandledningen

06 786 2660

Vardagar kl. 8.30-11.30

Ansökningar om stöd för närståendevård
(för de som vårdar en anhörig som är över 65
år)

06 786 2570

Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9.

Om du redan är klient inom hemvården, kontakta hemvårdsledaren i ditt område

050 362 6446 eller 040 805 1970