Djurbegravningsplats

Nedgrävning av döda djur får inte medföra risker för människors eller djurs hälsa (Hälsoskyddslagen § 24). Vänligen beakta nedanstående anvisningar!

  • Välj en gravplats inom det inhägnade området.
  • Djur som väger under 40 kg skall täckas med ett jordlager som är minst 50 cm tjockt. Större djur skall täckas med ett minst 1 m tjockt jordlager.
  • Täck omedelbart över djuren på ett sådant sätt att inte rävar, råttor, fåglar eller andra djur kommer åt de nedgrävda djuren.
  • Gräv inte ner djur i plastsäckar eller i andra material som inte förmultnar.
  • Märk tydligt ut graven med stenar, skyltar el. dyl.
  • Om ni har frågor angående hanteringen eller nedgrävning av döda djur, kontakta stadens veterinär (06-7220028).
  • För skötseln av området ansvarar stadens trädgårdsmästare (06-7856209).

 

Djurbegravningsplats

Kartlager