Planlaggning

Aktuellt


  • Biblioteken i Nykarleby stängda 30.8-8.9
    (09.08.2019) Läs mera
  • Korrigerad anvisning för begäran om omprövning och besvär; Stadsstyrelsen 24.6.2019
    (16.07.2019) Korrigerad anvisning för sökande av ändring i Stadsstyrelsens protokoll 24.6.2019, se protokollsidan. Läs mera
  • Byt till e-faktura och delta i vår utlottning
    (10.06.2019) Nykarleby stad kan skicka alla fakturor som e-faktura. Byt till e-faktura och delta i vår utlottning. Bland alla kunder som övergått från pappersfaktura till e-faktura senast 31.8.2019 lottar Nykarleby stad ut två fina priser. Med elektronisk faktura sparar du både miljö och tid! Byte till e-faktura gör du själv i... Läs mera