Kanäs kan bli plats för ny teknologi

9.2.2023

Pressmeddelande 9.3.2023

 

Ett finländskt aktiebolag vill teckna ett ettårigt reserveringsavtal med Nykarleby stad, för att utreda om Kanäs industriområde uppfyller bolagets behov för sin tilltänkta verksamhet. Bolaget undersöker möjligheterna för ny teknologi och ser Kanäs som ett intressant område för att utveckla tekniken i industriell skala.

Bolagets och stadens intention är ingå ett fortlöpande arrendeavtal, förutsatt att undersökningen visar goda resultat.

Stadsdirektör Martin Norrgård föreslår, efter att ha fört ett antal förhandlingar med olika intressenter, att stadsstyrelsen godkänner det med bolaget överenskomna ettåriga reserveringsavtalet.

”Kanäs industriområde har under en tid varit en outnyttjad resurs för Nykarleby stad. Den senaste tiden har ett flertal förhandlingar med olika intressenter förts. Reserveringsavtalet ger staden hyresintäkter, men den största förhoppningen här är att vi i ett senare skede ska kunna ingå ett längre arrendeavtal. Detta skulle ge ett klart lyft för Nykarleby och tillföra spetskompetens till staden”, säger Martin Norrgård.

Bolaget ämnar i detta skede påbörja utredningarna och har för avsikt att i ett senare skede berätta mer om sin verksamhet.
”Bolaget är en seriös aktör med förutsättningar att i framtiden skapa något större på området. Vi ser dem som en ypperlig hyresgäst för Kanäs”, säger Norrgård.

Stadsstyrelsen tar ställning till reserveringsavtalet vid sitt sammanträde på måndag 13.2.2023.

All kontakt hänvisas till:
Martin Norrgård, stadsdirektör Nykarleby stad.
+358 44 556 0434
martin.norrgard@nykarleby.fi

 

Stadsdirektör Martin Norrgård och terminalchef Johan Österbacka hälsar en ny hyresgäst 
välkommen till Kanäs för att utveckla ny teknologi. På måndag behandlar stadsstyrelsen
förslaget till ett ettårigt reserveringsavtal.Gå till "Aktuellt"