Pedersöre tar över miljöhälsovården i regionen 1.1.2022

21.12.2021

Pedersöre kommun tar över ansvaret för för regionens miljöhälsovård fr.o.m. 1.1.2022. Det innebär också att informationen om hälsoinspektionen och veterinärvården flyttar över till Pedersöre kommuns webbplats och sidan Miljöhälsa och djur, på adressen www.pedersore.fi/sv/miljoehaelsa-och-djur/

Omorganiseringen är en följd av att Jakobstads social- och hälsovårdsverk upphör när samkommunen Österbottens välfärdsområde tar över verksamheten i hela landskapet vid årsskiftet. Däremot överförs miljöhälsovården – som omfattar hälsoinspektionen och veterinärvården – inte till välfärdsområdet. Fullmäktigeförsamlingarna i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby har i höst godkänt ett samarbetsavtal som gör Pedersöre till ansvarskommun.

Enheten får namnet – Miljöhälsa Kallan Ympäristöterveys.

Hälsoinspektionen och veterinärvården fortsätter jobba i sina befintliga lokaler i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby också efter årsskiftet. Kontaktuppgifterna förblir i stort sett de samma, däremot ändras e-postadresserna till förnamn.efternamn@pedersore.fi.

På sikt ska Pedersöre bygga en ny lokal för verksamheten, eftersom ett av omorganiseringens syften är att bygga upp en attraktiv och stark enhet och samla de anställda på samma plats. Miljöhälsan kommer att utgöra en egen verksamhetssektor i kommunen och leds av chefen för miljöhälsovård, Annika Porthin. All personal blir anställd av Pedersöre kommun.

Pedersöre kommundirektör Stefan Svenfors välkomnar miljöhälsans personal och verksamhet in i Pedersöre kommuns organisation.

– Jag ser fram emot att tillsammans med miljöhälsan utveckla tjänsterna och servicen för hela regionen och bygga upp en stabil och konkurrenskraftig verksamhet som tryggar servicen på lång sikt, säger Svenfors.

Han vill se Pedersöre som en naturlig producent av hälsoinspektionens och veterinärvårdens tjänster, när verksamheten omorganiseras i och med starten för Österbottens välfärdsområde.

Annika Porthin ser att en satsning på nya gemensamma utrymmen kommer att trygga servicen för regionen och samtidigt skapa fina möjligheter för att utveckla verksamheten. Förberedelserna inför byte av värdkommun är i full gång.

– Jag vill ge en stor eloge till all involverad personal som flexibelt anpassar sig till alla förändringar. Vårt mål är att den enda märkbara ändringen för kunderna i detta skede blir våra nya e-postadresser. I övrigt ska verksamheten fungera precis som tidigare, säger Porthin.

Tilläggsuppgifter:

Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050–512 0420.

Chefen för miljöhälsovård Annika Porthin, annika.porthin@pedersore.fi, 050–5022 049

Kontaktuppgifter till miljöhälsan
Hälsoinspektionen

Ekovägen 11

Pb 111, 68601 Jakobstad

telefon: 050 3245 485

E-postadresser:

livsmedel@pedersore.fi

halsoskydd@pedersore.fi

veterinar@pedersore.fi

 

Porthin Annika, chefen för miljöhälsovård, annika.porthin@pedersore.fi, 050 5022 049

Palmroth Marjatta, byråsekreterare, marjatta.palmroth@pedersore.fi, 050 3245 485

 

Livsmedelstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 3364 561

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 7219 014

Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 4418 952

Söderström Gullvi, tf. hygienikerveterinär, gullvi.soderström@pedersore.fi, 050 4471 567                                                                        

Tobakstillsyn och nikotinpreparatstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

 

Hälsoskydd                                                                 

Hautala Mia, hälsoinspektör, mia.hautala@pedersore.fi, 050 362 3479                 

Jankens Susanne, hälsoinspektör, susanne.jankens@pedersore.fi, 050 302 9079   

Fränti Outi, hälsoinspektör, outi.franti@pedersore.fi, 050 362 3478

Skog Gunilla, provtagare, gunilla.skog@pedersore.fi, 050 3623 480

 

Praktiserande veterinärer

Gryshko Dmytro

tf. kommunalveterinär i Jakobstad

Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

Djursjukvårdare Ellen Rautamo-Snellman

 

Granbäck Susanne

Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365 511

 

Iiskola Marica

Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337 006

 

Tillsynsveterinär (djurskyddsärenden)

050 3708053

 

Veterinärjour*

0600 399 700 (vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

* Gemensamt journummer för veterinärer i jourområdet Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Kronoby.Gå till "Aktuellt"