Allmännyttiga samfund kan ansöka om bidrag för fastighetsskatt

4.1.2024

 

Från och med i år kan allmännyttiga samfund ansöka om bidrag för fastighetsskatt från Nykarleby stad.

Bidrag kan beviljas om:
– föreningen har anhållit om att klassas som allmännyttigt samfund via skattedeklarationen, men inte beviljats en sådan status.
– föreningens möjlighet att själv betala fastighetsskatten är begränsad.
– verksamheten är allmännyttig, riktar sig till en bred grupp, inte kräver medlemskap för deltagande eller fyller en funktion för välmående och samhörighet inom ett speciellt område.

Bidrag beviljas inte:
– för byggnader som är i stadigvarande uthyrning eller kommersiellt bruk.
– om föreningen eller samfundet har fått verksamhetsbidrag för samma ändamål.

Anhållan om bidrag och bilagor ska inlämnas före 30.9. för det år som fastighetsskatten gäller. 
Föreningen eller samfundet ska själva betala fastighetsskatten.
Staden har rätten att bedöma allmännyttan för varje enskilt fall.

Följ länken för att fylla i ansökningsblanketten elektroniskt:

https://forms.office.com/e/FDLsqYSs6S

Om du föredrar att fylla i ansökan på pappersblankett finns sådana i stadshusets information på Topeliusesplanaden 7.Gå till "Aktuellt"