Några tips om fastighetsskatten

21.3.2023

 

Många har fått brev om fastighetsskatt den senaste veckan. Här kommer ett snabbt deklarationstips till er som önskar kontrollera och korrigera fastighetsuppgifter.

 

Som ett resultat av den pågående fastighetsskattereformen är det många som har fått sina byggnadsuppgifter ändrade från tidigare år.

Förutom en allmän höjning av beskattningsvärdet, har den beskattningsbara totala ytan ökat i många fall. I de flesta fall handlar detta om att ”kalla ytor” såsom takbelagda verandor eller biltak har tillkommit till en byggnads byggnadsuppgifter.

Om man önskar korrigera detta, så kan man logga in på www.skatt.fi och dela bostads- eller ekonomibyggnaden i två byggnadsdelar:

1. den uppvärmda bostadsbyggnaden som innehåller el, vatten, avlopp och ventilation.

2. den kalla byggnadsdelen som INTE innehåller någon av ovan nämnda saker.

Den kalla delen av byggnaden har inte samma beskattningsvärde som den varma och därmed kan man genom att dela byggnaden i olika delar få sänkt den totala fastighetsskatten.

För att veta hur många kvadratmetrar ändringen handlar om, kan man jämföra byggnadsytorna från tidigare års byggnadsuppgifter.Gå till "Aktuellt"