Österbottens välfärdsområdes ansvarspersoner och kontaktuppgifter fr.o.m. 1.1.2022

28.12.2021

Österbottens välfärdsområde svarar för nykarlebybornas social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022.
Du hittar aktuell information om tjänsterna på www.osterbottensvalfard.fi

Samkommunen kommer att ansvara för de österbottniska kommunernas primärvård, socialvård och specialiserade sjukvård, förutom för socialvården i Korsnäs och servicen i Kronoby kommun.
Samkommunen består av följande kommuner: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Korsnäs, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo.

Bedömning av vårdbehovet, rådgivning och tidsbokning till hälso- och sjukvården koncentreras till Kundbetjäningscentralen (06 218 9000, öppnas 1.1.2022). I början kopplas samtalet till hälsostationen i hemkommunen, tills en gemensam verksamhetsmodell utarbetats för hela området. Telefontjänsterna kan till en början vara överbelastade och det kan ta längre än vanligt att bli uppringd tillbaka.

Telefonväxeln (06 218 1111, öppnas 1.1.2022) hjälper till exempel då man inte hittar rätta kontaktuppgifter någon annanstans.

Det här innebär att också de personer som tidigare arbetat i kommunerna och samkommunerna kommer att få nya kontaktuppgifter och ansvarsområden från och med 1.1.2022. E-postadresserna i Österbottens välfärdsområde skrivs i följande form fornamn.efternamn@ovph.fi.

Ta vänligen kontakt med välfärdsområdets registrator om du inte hittar den kontaktuppgift som du söker så förmedlas ditt meddelande till rätt mottagare.

 

Telefonnummer till alla ansvarspersoner hittar du i den här bilagan.

 

Välfärdsområdets webbsida: www.osterbottensvalfard.fi

Registrator: kirjaamo@ovph.fiu

 Gå till "Aktuellt"