Erityisopetus 0-6 v

Mietityttääkö lapsesi kognitiivinen, kielellinen, motorinen tai sosiaalinen kehitys?

Erityisopettajat vastaavat siitä, että erityisen tuen tarpeessa olevat lapset huomataan ja että he saavat tarvitsemansa avun muun muassa tukitoimenpiteiden ja erityispedagogisen ohjauksen avulla. Annamme ohjausta myös henkilökunnalle ja huoltajille. Tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä jatkaa tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

Teemme yhteistyötä terapeuttien ja muiden terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus ja esikoulu

Varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa toimii kaksi kiertävää erityisopettajaa. Olemme osa oppilashuoltoa. Meidät löytää Seminaarikatu 17:n toisesta kerroksesta.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ann Edfelt-Lax
ann.edfelt-lax@nykarleby.fi
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sanna-Kajsa Sommarlöv
sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi