Specialpedagogik 0-6 år

Har du funderingar kring ditt barns kognitiva, språkliga, motoriska eller sociala utveckling?

Speciallärarna ansvarar för att barn som behöver extra stöd uppmärksammas och får den hjälp de behöver, bland annat genom planering av stödåtgärder och specialpedagogisk träning. Vi handleder även personal och vårdnadshavare. Tanken är att i ett så tidigt skede som möjligt stöda barnets utveckling samt att fortsätta med stödet så länge behovet finns.

Vi samarbetar med terapeuter och andra sakkunniga inom hälsovården och habiliteringen.

Småbarnspedagogik och förskola

Inom småbarnspedagogiken och förskolan finns två ambulerande speciallärare. Vi är en del av elevvården och du hittar oss på Seminariegatan 17, andra våningen.

 

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Ann Edfelt-Lax
ann.edfelt-lax@nykarleby.fi
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sanna-Kajsa Sommarlöv
sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi