Ruotsinkielinen erityisopetus lk 1-10

Mietityttääkö lapsesi kehitys lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa? Tai mietityttääkö lapsesi oppiminen tai kielellinen tai sosiaalinen kehitys?

Erityisopettajat vastaavat siitä, että erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat huomataan ja että he saavat tarvitsemansa avun muun muassa tukitoimenpiteiden ja erityispedagogisen ohjauksen avulla. Ohjaamme myös muita aikuisia, jotka työskentelevät oppilaiden parissa koulussa. Tarkoituksena on tukea oppilaiden kehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä jatkaa tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden, terapeuttien sekä muiden tahojen ja viranomaisten kanssa.

Työmme lähtökohtana on yksittäisen oppilaan tarve oppia ja kehittyä. Vahvistamme oppilaan omanarvontuntoa ja kognitiivista kehitystä. Erityisopetusta voidaan antaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Opetusta voidaan antaa yksilöopetuksena, pareittain, pienessä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena luokassa.

Pyrimme siihen, että kaikki erityisen tuen oppilaat voivat opiskella kotiluokissaan. Aineiden ja tuntien määrä perustuu aina oppilaan yksilölliseen kehitykseen, tarpeisiin ja oppimisedellytyksiin.

Laajaa erityisopetusta tarjotaan kahdessa koulussa. Näin voimme varmistaa, että kaikki erityisen tuen oppilaat saavat yhtäläisen mahdollisuuden korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen.

Oppilaat, joille on myönnetty erityinen tuki, sijoitetaan johonkin seuraavista kouluista: 

Specialpedagogik bakgrund 1721

Zachariasskolan vl 1-9

Oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea äidinkielessä, matematiikassa ja kielessä. Oppilaat integroidaan vuosiluokille 1–9.

Specialpedagogik bakgrund 1721

Munsalan erityisluokka vl 1–10

Oppilaille, joilla on erilaisia vammoja. Oppilaat integroidaan vuosiluokille 1–6 niissä aineissa, joissa se on mahdollista. Oppilaille, jotka tarvitsevat täysin yksilöllistettyä opetusta tai joilla on pidennetty oppivelvollisuus.

Specialpedagogik bakgrund 1721

Metsäkulman koulu vl 1-6

Suomenkielisestä erityisopetuksesta vastaa Metsäkulman koulussa erityisopettaja Anu Willman.


  +358 6 785 6411
   +358 50 442 5711
  anu.willman@nykarleby.fi

Johtava erityisopettaja
Annika Nystedt
annika.nystedt@nykarleby.fi
Opettaja
Towa Forsbacka
towa.forsbacka@nykarleby.fi
Munsalan erikoisluokka