Suomenkielinen erityisopetus lk 1-6

Erityisopettaja vastaa siitä, että tuen tarpeessa oleva oppilas huomataan. Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on antaa oppilaalle tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. 

Oppilaalle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Oppilaalle annettavia tukitoimia ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus ja avustajapalvelut sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Tuen tarkoituksena on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkuvaa ihmisenä ja oppijana. 

Erityisopettaja suunnittelee tukitoimia yhdessä huoltajan, oppilaan, opettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Erityisopettaja tekee myös yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ja terapeuttien kanssa sekä ohjaa koulun opettajia ja koulunkäynninohjaajia, jotka työskentelevät koulussa oppilaiden parissa.

Metsäkulman koulussa erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena luokassa, pienryhmässä, pareittain tai yksilöopetuksena. Erityisopetus on pedagogista oppimisen tukea, ja sitä annetaan esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa.

Specialpedagogik bakgrund 1727

Metsäkulman koulu vl 1-6

Suomenkielisestä erityisopetuksesta vastaa Metsäkulman koulussa erityisopettaja Anu Willman.

  +358 6 785 6411
  +358 50 442 5711
  anu.willman@nykarleby.fi