Finskspråkig specialpedagogik åk 1-6

Specialpedagogen ansvarar för att eleven i behov av stöd uppmärksammas. Ansträngningar görs för att identifiera svårigheter relaterade till elevens lärande och skolning i ett tidigt stadium. Målet är att ge eleven stöd så snart behov uppstår.

Stödet som ges till eleven är flexibelt, planeras långsiktigt och ändras efter behov. Stödåtgärder för elever inkluderar till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid och assistenttjänster samt olika vårdtjänster för elever. Syftet med stödet är att stärka elevens positiva självbild som person och elev.

Specialpedagogen planerar stödåtgärder tillsammans med vårdnadshavaren, eleven, läraren och vårdpersonal. Specialpedagogen samarbetar också med social- och hälsoexperter, terapeuter samt instruerar skollärare och skolgångsbiträden som arbetar med eleven på skolan.

I Metsäkulma skola erbjuder specialpedagogen specialundervisning på deltid med flexibla arrangemang som kompanjonundervisning i klassrummet, liten grupp, parvis eller individuell undervisning. Specialundervisning är ett pedagogiskt stöd för lärande och tillhandahålls inom områden som läsning, skrivning och matematik.

Specialpedagogik bakgrund 1727

Metsäkulma skola åk 1-6

Anu Willman på Metsäkulma skola ansvarar för den finskspråkiga specialundervisningen.

  +358 6 785 6411
  +358 50 442 5711
  anu.willman@nykarleby.fi