Hirvlax daghem

Mål:

  • Att skapa trygga och självständiga individer med en god självkänsla
  • Att barnen ska lära sig ta hänsyn till varandra och miljön
  • Ge barnen en mångfald av inlärningsmöjligheter

Vision: Vi har satsat mycket på att skapa olika lärande lekmiljöer. Det ska ge goda förutsättningar till en lärande lek. Vi ska ha ett nytänkande kring inlärningsmetoder för att skapa lustfylldhet och iver bland barnen att utveckla sina färdigheter.

light blue background wallpaper 1366x768

 Monäsintie 23, 66970 Hirvlax

Osastot:

Humlan 1-3 vuotiaille
 050-435 3914

Myran 3-5 vuotiaille
 050-442 1996

Päiväkodin johtaja
Jenny Backlund
Jenny.Backlund@nykarleby.fi