Kultur

Vi ordnar program och evenemang för olika åldrar och målgrupper i Nykarleby! Genom samarbete med den grundläggande utbildningen vill vi ge barn och undgomar en positiv inställning till kulturlivet. Vi samarbetar med de aktiva kulturföreningarna. Årligen delar välfärdsnämnden ut verksamhets- projekt- och fastighetsbidrag till föreningar och arbetsgrupper. Under året ordnar Kultur & Fritid olika evenemang, teaterresor, konserter och gästspel. För att ytterligare bredda kulturutbudet deltar vi i olika regionala och nationella kulturprojekt. Vi deltar även i BARKS:s (Barnkultursnätverket i Österbotten) verksamhet.

 

Aktuellt

  • Idrottsgalan 2019 ordnas fredagen 25.1.2019 kl.19 i Stjärnhallen
  • Topeliusfesten 2019 ordnas 14.1.2019 kl.18 i Kulturhuset Scala.
  • Mera info om Zacharias Topelius, jubileumsåret och projektet Björken och stjärnan: Topelius 2018

Nykarlebyveckan

Kulturnatt2

Nykarlebyveckan är det största årliga evenemanget som Kultur & Fritid ordnar. Under en hel vecka i augusti bjuder vi på ett brett utbud av olika kulturaktiviteter. Nykarlebyveckan 2018 kommer att hållas den 10-19 augusti. Lördagen den 11.8.2018 arrangeras "Strövtåg i Topelius värld" - den nationella huvudfesten med anledning av Zacharias Topelius 200-års jubileum.

Baby Disco

Baby discoVi är arrangörer för Finlands första och största Baby Disco! Varje höst ordnar vi Baby Disco för 1-5-åringar + föräldrar i Stjärnhallen. Musik, discolampor, såpbubbelmaskin och nyttiga snacks ingår.

 

Topeliusfesten

Topelius

Varje år, på Zacharias Topelius födelsedag den 14 januari ordnar Nykarleby Kultur & Fritid en fest för att uppmärksamma stadens stora författare. Topelius föddes på Kuddnäs i Nykarleby år 1818 och kom att vara en av de kulturpersonligheter som långt påverkade utvecklingen i 1800-talets Finland. Som festtalare anlitas kända finlandssvenska kulturpersoner. Festtalare under tidigare år har varit bl.a. Karin Erlandsson, Wivan Nygård-Fagerudd, Lars Sund, Vivi-Ann Sjögren,Yvonne Hoffman och Stina Ekblad.

Vid Topeliusfesten den 14.1.2019 festtalar Malin Klingenberg. Topeliusfesten hålls kl.18.00 vid Kulturhuset Scala, Karleborgsgatan 1. Fritt inträde!

Teaterbesök och gästspel

Teater KAJ

Vi ordnar under året teaterresor till bl.a. Wasa Teater. För att bredda utbudet av kulturaktiviteter köper vi även in en del gästspel från olika teatergrupper. För gästspelen hyr vi bl.a. teaterhuset Scala. En del av gästspelen förläggs till skolor, daghem eller åldringshem.

Veteranfesten

veteran

Kultur & Fritid är arrangör för stadens veteranfest. Veteranfesten firas årligen på den nationella veterandagen 27.4. Veteranfesten är öppen för alla. Krigsveteraner, lottor, krigsinvalider och änkor är festens hedersgäster. Programmet består vanligen av tal, program och musik. Staden bjuder alla på kaffe och tårta.