Kultur

Vi ordnar program och evenemang för olika åldrar och målgrupper i Nykarleby! Genom samarbete med den grundläggande utbildningen vill vi ge barn och undgomar en positiv inställning till kulturlivet. Vi samarbetar med de aktiva kulturföreningarna. Årligen delar välfärdsnämnden ut verksamhets- projekt- och fastighetsbidrag till föreningar och arbetsgrupper. Under året ordnar Kultur & Fritid olika evenemang, teaterresor, konserter och gästspel. För att ytterligare bredda kulturutbudet deltar vi i olika regionala och nationella kulturprojekt. Vi deltar även i BARKS:s (Barnkultursnätverket i Österbotten) verksamhet.

 

Aktuellt

  • Joulu odotellessa, finsk julallsångskväll på Kuddnäs 10.12.
  • Teaterresa till Wasa Teater och föreställningen Bomullsängeln 3.1.2020.
  • Topeliusfest 14.1.2020. Festtal av Nils Erik Villstrand, sång av Nykarleby damkör.
  • År 2020 firar Nykarleby 400 år, 1620-2020. Meddela om verksamhet med tema Nykarleby 400 till kultur@nykarleby.fi Jubileumslogon kan användas av alla aktörer under året.
  • Mera info om Zacharias Topelius, jubileumsåret 2018 och projektet Björken och stjärnan: Topelius 2018

LOGO2

Nykarlebyveckan

Kulturnatt2

Nykarlebyveckan är det största årliga evenemanget som Kultur & Fritid ordnar i samarbete med föreningar och andra aktörer. Under en hel vecka i augusti bjuder vi på ett brett utbud av olika kulturaktiviteter. Nykarlebyveckan 2020 kommer att hållas den 14-23 augusti.

Baby Disco

Baby discoVi är arrangörer för Finlands första och största Baby Disco! Varje höst ordnar vi Baby Disco för 1-5-åringar + föräldrar i Stjärnhallen. Musik, discolampor, såpbubbelmaskin och nyttiga snacks ingår.

 

Topeliusfesten

Topelius

Varje år, på Zacharias Topelius födelsedag den 14 januari ordnar Nykarleby Kultur & Fritid en fest för att uppmärksamma stadens stora författare. Topelius föddes på Kuddnäs i Nykarleby år 1818 och kom att vara en av de kulturpersonligheter som långt påverkade utvecklingen i 1800-talets Finland. Som festtalare anlitas kända finlandssvenska kulturpersoner. Festtalare under tidigare år har varit bl.a. Karin Erlandsson, Wivan Nygård-Fagerudd, Lars Sund, Vivi-Ann Sjögren,Yvonne Hoffman och Stina Ekblad.

Teaterbesök och gästspel

Teater KAJ

Vi ordnar under året teaterresor till bl.a. Wasa Teater. För att bredda utbudet av kulturaktiviteter köper vi även in en del gästspel från olika teatergrupper. För gästspelen hyr vi bl.a. teaterhuset Scala. En del av gästspelen förläggs till skolor, daghem eller åldringshem.

Veteranfesten

veteran

Kultur & Fritid är arrangör för stadens veteranfest. Veteranfesten firas årligen på den nationella veterandagen 27.4. Veteranfesten är öppen för alla. Krigsveteraner, lottor, krigsinvalider och änkor är festens hedersgäster. Programmet består vanligen av tal, program och musik. Staden bjuder alla på kaffe och tårta.