Kultur

Vi ordnar program och evenemang för olika åldrar och målgrupper i Nykarleby! Genom samarbete med den grundläggande utbildningen vill vi ge barn och undgomar en positiv inställning till kulturlivet. Vi samarbetar med de aktiva kulturföreningarna. Årligen delar välfärdsnämnden ut verksamhets- projekt- och fastighetsbidrag till föreningar och arbetsgrupper. Under året ordnar Kultur & Fritid olika evenemang, teaterresor, konserter och gästspel. För att ytterligare bredda kulturutbudet deltar vi i olika regionala och nationella kulturprojekt. Vi deltar även i BARKS:s (Barnkultursnätverket i Österbotten) verksamhet.

 

Aktuellt

  • Nykarlebyveckan 2019 ordnas 16-25 augusti. Kulturnatten torsdag 22.8.
  • Mera info om Zacharias Topelius, jubileumsåret och projektet Björken och stjärnan: Topelius 2018

Nykarlebyveckan

Kulturnatt2

Nykarlebyveckan är det största årliga evenemanget som Kultur & Fritid ordnar. Under en hel vecka i augusti bjuder vi på ett brett utbud av olika kulturaktiviteter. Nykarlebyveckan 201 kommer att hållas den 16-25 augusti. Kulturnatten är torsdagen 22.8.

Baby Disco

Baby discoVi är arrangörer för Finlands första och största Baby Disco! Varje höst ordnar vi Baby Disco för 1-5-åringar + föräldrar i Stjärnhallen. Musik, discolampor, såpbubbelmaskin och nyttiga snacks ingår.

 

Topeliusfesten

Topelius

Varje år, på Zacharias Topelius födelsedag den 14 januari ordnar Nykarleby Kultur & Fritid en fest för att uppmärksamma stadens stora författare. Topelius föddes på Kuddnäs i Nykarleby år 1818 och kom att vara en av de kulturpersonligheter som långt påverkade utvecklingen i 1800-talets Finland. Som festtalare anlitas kända finlandssvenska kulturpersoner. Festtalare under tidigare år har varit bl.a. Karin Erlandsson, Wivan Nygård-Fagerudd, Lars Sund, Vivi-Ann Sjögren,Yvonne Hoffman och Stina Ekblad.

Teaterbesök och gästspel

Teater KAJ

Vi ordnar under året teaterresor till bl.a. Wasa Teater. För att bredda utbudet av kulturaktiviteter köper vi även in en del gästspel från olika teatergrupper. För gästspelen hyr vi bl.a. teaterhuset Scala. En del av gästspelen förläggs till skolor, daghem eller åldringshem.

Veteranfesten

veteran

Kultur & Fritid är arrangör för stadens veteranfest. Veteranfesten firas årligen på den nationella veterandagen 27.4. Veteranfesten är öppen för alla. Krigsveteraner, lottor, krigsinvalider och änkor är festens hedersgäster. Programmet består vanligen av tal, program och musik. Staden bjuder alla på kaffe och tårta.