Idrottsgalan

Fredagen den 27.1.2023 kl. 19 hålls igen Nykarlebys unika idrottsgala i Stjärnhallen!

På förslag av föreningar premieras Årets talkoarbetare, Årets föreningsaktiva, Årets junior/individuell idrott, Årets junior/lagidrott, Årets senior/individuell idrott, Årets senior/lagidrott, Årets lag, Årets tränare/individuell idrott, och årets tränare/lagidrott. Allmänheten kan ge förslag på Årets motionär.

Välfärdsnämnden besluter vid sitt möte i januari vilka personer som tilldelas titlarna.

De idrottare som under året 2022 erhållit medalj i VM, EM eller FM premieras också under galan på basis av insända uppgifter från föreningar m.fl. Idrottaren bör vara mantalsskriven i Nykarleby och/eller tillhöra en Nykarlebyförening. Samtliga uppmärksammas på galan och de som erhållit FM guld eller medalj i internationella mästerskap (EM, VM) och är fyllda 16 år vid tävlingstillfället får dessutom motta Nykarleby stads idrottsmedalj. Stadgar för idrottsmedaljen hittar du här.

Föreningarnas nomineringar och uppgifter på medaljörer bör vara insända med webbformuläret nedan eller på epost idrott@nykarleby.fi senast den 18.12.2022. Kutym är att man kan väljas endast en gång till vinnare i kategorierna Årets talkoarbetare, Årets föreningsaktiva och Årets motionär.

Sänd gärna foton från t.ex. tävlingar och föreningsaktiviteter under idrottsåret 2022 till adressen idrott@nykarleby.fi senast sista december.

Har du frågor? E-posta idrott@nykarleby.fi eller ring 044-7219079 Wannäs.

Klicka nedan för att sända in nomineringar och medaljörer inför Idrottsgalan 2023 (senast den 18.12.2022) :

Nomineringar (här kan du även bifoga foto på de(n) nominerade)

Medaljörer

Årets motionär
Allmänhetens förslag på Årets motionär kan även inlämnas till Nykarleby stads info, Topeliusespl. 7.

 

Välkommen till Stjärnhallen på en riktig idrottsgala fredag 27.1.2023!