Näringsliv

Nykarleby kännetecknas av ett mångsidigt näringsliv med såväl framgångsrik storindustri som många kreativa privatföretagare. Den största arbetsgivaren i staden är KWH Mirka i Jeppo som sysselsätter över 500 anställda. Pälsdjursnäringen samt jord- och skogsbruk har länge haft en framträdande roll i vår stad och är fortsättningsvis viktiga näringar i Nykarleby.

Företagande är någonting naturligt i Nykarleby. Här ingår t.ex. företagskunskap som en speciallinje i Topeliusgymnasiet, där studeranden får driva företag och samarbeta med nejdens näringsliv.

De största arbetsgivarna är:

Mirka

Nykarleby stad

Prevex

Eur-Mark

Norcar-BSB