Näringsliv

Nykarleby är känt för sin starka företagaranda som syns i allt från den levande småföretagarkulturen och den unika pälsnäringen till världsledande storföretag som KWH Mirka och Prevex. Redan i gymnasiet kan våra elever välja speciallinjen i företagskunskap och samarbeta med nejdens näringsliv.

Genom en aktiv näringspolitik vill vi skapa gynnsamma förutsättningar för både små och större företag. Här finns alltid rum för nya idéer.