Förskola

När barnet fyller sex år är det dags att börja förskolan. Förskolan är ettårig och obligatorisk för alla. I Nykarleby finns fem svenska förskolor. Finskspråkig förskoleverksamhet ordnas vid Metsäkulman koulu. Förskolorna erbjuder i första hand plats för barn som är bosatta i kommunen.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen skall bilda en för barnen enhetlig lärstig. Syftet med förskolan är att förbättra barnens förutsättningar för inlärning och underlätta övergången till skolan.

Varje förskola gör tillsammans med respektive skola en årlig läsårsplan, som baseras på läroplanen.

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt via ett formulär här i mitten av januari.

Förskola i Nykarleby, broschyr Förskolans läroplan

Förskoleinskrivning Esikouluilmoittautuminen

Vårdnadshavare 1 / Huoltaja 1
Vårdnadshavare 2 / Huoltaja 2