Skogsstjärnans daghem

Vision:

För oss är det viktigt att alla barn är inkluderade och bekräftade i vår verksamhet på ett professionellt sätt. Vår verksamhet ska väcka barnens nyfikenhet att lära sig, ta sig an utmaningar och skapa trygga relationer. Med glädje och lyhördhet tar vi till oss barnens önskemål, intressen och behov. Vi har fokus på att alla barn ska få känna sig trygga och möjlighet att leka, skapa och utvecklas i en kreativ och pedagogisk lärmiljö. Vi har ett ömsesidigt förtroende tillsammans med föräldrar, barn och personal.

light blue background wallpaper 1366x768

 Fjärrgränd 2, 66900 Nykarleby

Avdelningar:

Solen 3-4 år, 16 platser
 050 4697267

Stjärnan 1-2 år, 12 platser
 050 4697268

Månen 5 år, 21 platser (Kielistigen)
 050 3779358

Daghemsföreståndare
Eva Westerholm
eva.westerholm@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Jannika Sund
jannika.sund@nykarleby.fi