Skogsstjärnans daghem

Mål:

Vi vill skapa en trygg och glädjefylld verksamhet, där barnens behov och intressen kommer i första hand. Tillsammans med barnen vill vi skapa en inspirerande miljö för lek och lärande, där vi visar respekt för varandra.

Kielistigen erbjuder barnen möjlighet att bekanta sig med det finska språket på ett positivt, lekfullt och kravlöst sätt.

Med respekt och professionalitet vill vi arbeta för ett tryggt och öppet samarbete tillsammans med vårdnadshavarna.

Vision:

Med trygghet, glädje, professionalitet och lyhördhet vill vi i personalen skapa de bästa förutsättningarna för barnen att leka, lära, skapa, fantisera och utvecklas tillsammans med andra.

light blue background wallpaper 1366x768

 Fjärrgränd 2, 66900 Nykarleby

Avdelningar:

Solen 3-4 år, 16 platser
 050 4697267

Stjärnan 1-2 år, 12 platser
 050 4697268

Månen 5 år, 21 platser (Kielistigen)
 050 3779358

Daghemsföreståndare
Eva Westerholm
Eva.Westerholm@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Jannika Sund
Jannika.Sund@nykarleby.fi