Småbarnspedagogik

Vi jobbar med barnet i centrum. Ditt barns intressen och behov är utgångspunkten för hur vi planerar och genomför den pedagogiska verksamheten. Vi vill skapa en grund för en mångsidig kompetens – en helhet som består av värderingar, kunskaper, färdigheter samt attityder och vilja. Leken är viktig för barnets utveckling och lärande. I leken har barnet möjlighet att använda sin fantasi och sin kreativitet, pröva sina ideér och utforska världen.

Våra verksamhetsformer är daghem, familjedaghem samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för förskolebarn.

 

1. Ansök
2. Beslut
3. Tidsbokning
4. Ändringar
light blue background wallpaper 1366x768

Ansök

Ansökan görs via Wilma

Har du redan en plats?
Ansök

Är du ny kund?
Ansök

Instruktioner

light blue background wallpaper 1366x768

Beslut

Beslutet om plats samt beslut om avgifter skickas via e-post. Kom ihåg att uppge en korrekt e-postadress. När du fått ditt beslut, klicka på länken och identifiera dig. Nu är du inloggad på er egen sida på tjänsten Kidznykarleby. Här kan du se alla beslut som rör dina barn.

Avgifter

 

light blue background wallpaper 1366x768

Tidsbokning

När du fått en plats kan du ladda ner appen EdLevo. Även här loggar du in genom att identifiera dig med bankkoder och Suomi.fi. I EdLevo kan du boka närvarotider för familjens alla barn samt se hur mycket timmar ni använt. Har ni kontinuerligt samma behov av mängd timmar? Då är det bara att kopiera tiderna från föregående vecka. Närvarotiderna ska alltid bokas i förväg.

Till edlevo-bokning

Info om edlevo

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal bokade timmar/månad.

Obs! Även inte bokade men använda timmar adderas till, som t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning.

light blue background wallpaper 1366x768

Ändringar

Behovet av småbarnspedagogik kan förändras, meddela era förändrade behov genom att fylla i ändringsformuläret. En ändring görs 30 dagar innan den träder i kraft och ska gälla i minst tre månader.

 

light blue background wallpaper 1366x768

Uppsägning

När du vill säga upp din plats görs det skriftligt via KidzNykarleby. Uppsägningstiden är minst en månad och faktureringen fortsätter till fullt belopp till slutet av följande månad.

KidzNykarleby 

Ändring:
Vi ändrar till:

Utepedagogik

Se video

Kielistigen

Se video
Sekreterare inom småbarnspedagogik
Tiina Vesterlund
Tiina.Vesterlund@nykarleby.fi
Avgifter och avgiftsbeslut
Ledare för småbarnspedagogik
Ann-Charlott Enlund
Ann-Charlott.Enlund@nykarleby.fi
Ansökningar, morgon- och eftermiddagsverksamhet, familjedagvård, tidsbokningar
Servicehandledning inom småbarnspedagogik
Chef för småbarnspedagogik
Helena Nukala-Kronlund
Helena.Nukala-Kronlund@nykarleby.fi