Småbarnspedagogik

Vi jobbar med barnet i centrum. Ditt barns intressen och behov är utgångspunkten för hur vi planerar och genomför den pedagogiska verksamheten. Vi vill skapa en grund för en mångsidig kompetens – en helhet som består av värderingar, kunskaper, färdigheter samt attityder och vilja. Leken är viktig för barnets utveckling och lärande. I leken har barnet möjlighet att använda sin fantasi och sin kreativitet, pröva sina ideér och utforska världen.

Våra verksamhetsformer är daghem, familjedaghem samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för förskolebarn.

 

1. Ansök
2. Beslut
3. Tidsbokning
4. Ändringar
light blue background wallpaper 1366x768

Ansök

Ansökan görs via Wilma

Kom ihåg att uppge korrekt e-postadress i ansökan. Utan korrekt e-postadress blir inte placeringsbeslutet eller avgiftsbeslutet synligt för er i Wilma.

Det är också viktigt, att utan dröjsmål, lämna inkomstuppgifter till smabarnspedagogiken@nykarleby.fi
Mera information om avgifter HÄR

Har du redan Wilma-inloggning?
Ansök

Är du ny kund?
Ansök    Instruktioner för nya kunder

light blue background wallpaper 1366x768

Beslut

Beslutet om placering samt avgiftsbeslut skickas via Wilma. Logga in i Wilma, välj "Ansökningar och Beslut". Här kan du se alla beslut som rör dina barn.

Avgifter   Avgiftstabell

 

light blue background wallpaper 1366x768

Tidsbokning

När du fått en plats bör du ladda ner appen Wilma. Tidsbokningarna kan endast göras via Wilma-appen. Närvarotiderna ska alltid bokas minst tio dagar i förväg.

Instruktioner för Wilma-appen

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal bokade timmar/månad.

Obs! Även inte bokade men använda timmar adderas till, som t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning.

light blue background wallpaper 1366x768

Ändringar

Behovet av småbarnspedagogik kan förändras, meddela era förändrade behov genom att fylla i ändringsformuläret. En ändring görs 30 dagar innan den träder i kraft och ska gälla i minst tre månader.

 

light blue background wallpaper 1366x768

Uppsägning

När du vill säga upp din plats görs det skriftligt via Wilma. Uppsägningstiden är minst en månad och faktureringen fortsätter till fullt belopp till slutet av följande månad.

Ändring:
Vi ändrar till:

Utepedagogik

Se video

Kielistigen

Se video
Chef för småbarnspedagogik
Helena Nukala-Kronlund
helena.nukala-kronlund@nykarleby.fi
Ledare för småbarnspedagogik
Ann-Charlott Enlund
ann-charlott.enlund@nykarleby.fi
Ansökningar, morgon- och eftermiddagsverksamhet, familjedagvård, tidsbokningar
Servicehandledning inom småbarnspedagogik
Sekreterare inom småbarnspedagogik
Laila Emas
laila.emas@nykarleby.fi
Avgifter och avgiftsbeslut