Bygglov

1. Kontakt & rådgivning
2. Syner
3. Tillståndsansökan
4. Behandling & beslut

Byggnadsinspektionens besöksadress

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Byggnadsinspektör
Tommy Isaksson
Tommy.Isaksson@nykarleby.fi
Bitr. Byggnadsinspektör
Jonas Andersson
Jonas.Andersson@nykarleby.fi
Avdelningssekreterare
Tanja Markkula
Tanja.Markkula@nykarleby.fi

Kontakt & rådgivning

 • Tommy
  • Rådgivning
  • Handläggning av bygglov och tillstånd
  • Handläggning av undantag och planeringsbehov
  • Övervakning och syner
  • Marktäktsövervakning
 • Jonas
  • Rådgivning
  • Övervakning, syner och utpålningar
  • Fastighetsskatteprojekt (länk till projektsida)
 • Tanja
  • Info
  • Blanketter
  • Mottagning av ansökningar

 

Markanvändnings- och bygglagen  Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Markanvändnings- och byggnadsförordningen 

Byggnadsordning   Byggnadsordningens kartbilaga

Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden:

 • Djurstall, skugghus
 • Industribyggnader med arbetsplatser
 • Byggnader med flera än två bostäder
 • Byggande på oplanerade områden
 • Övriga större projekt

Nämndemedlemmar 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av byggnadsinspektören:

 • Bostadshus/parhus på planerade områden
 • Fritidsbostäder
 • Ekonomi- och lagerbyggnader
 • Bergvärme, avloppssystem
 • Övriga mindre ärenden

 

Syner

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Syner utförs enligt villkoren i tillståndsbeslutet och beställs av byggherren.

Varje tillstånd ska slutsynas och varje syn ingår i bygglovsavgiften.

De vanligaste synerna är:

 • Anmälan om påbörjande
 • Utpålning
 • Armeringssyn
 • Konstruktionssyn
 • Ventilationssyn
 • Ibruktagningssyn
 • Slutsyn

Bygglovsansökan lämnas in till byggnadsinspektionen

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

 • Bygglovsansökan
 • Bygglovsritningar (situationsplan, planritning, skärning, fasader) i två serier
 • Hörande av grannar
 • Energicertifikat
 • Avloppsutredning
 • Färgsättningsplan
 • Grundutredning
blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Övriga tillståndsblanketter:

 • Ansökan om arbetsledare
 • Ansökan om undantag eller planeringsbehov
 • Bedömning av projekterarnas behörighet
 • Borrningsrapport
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Grannes medgivande
 • Hörande av granne
 • Inspektionsprotokoll
 • Ansökan om rivningslov
 • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall
 • Utredning över befintligt avloppssystem
 • Avloppssystem för små vattenmängder

Behandling & beslut

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Bygglov och tillstånd behandlas vanligen inom 1-6 veckor efter inlämnandet. Byggnadsinspektionen kontaktar sökanden om handlingarna bör kompletteras eller korrigeras före behandlingen. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel var sjätte vecka.

Undantag behandlas av stadsstyrelsen inom 1-3 månader efter inlämnandet till byggnadsinspektionen.

Planeringsbehov behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.

Tillståndsbeslutet skickas per post och fakturan sänds separat. Begäran om omprövning för tjänstemannabeslut kan göras inom 14 dagar och för miljö- och byggnadsnämndens beslut är besvärstiden 30 dagar.