Bygglov

1. Kontakt & rådgivning
2. Syner
3. Tillståndsansökan
4. Behandling & beslut

Byggnadsinspektionens besöksadress

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Byggnadsinspektör
Tommy Isaksson
Tommy.Isaksson@nykarleby.fi
Bitr. Byggnadsinspektör
Jonas Andersson
Jonas.Andersson@nykarleby.fi
Kanslist
Tanja Markkula
Tanja.Markkula@nykarleby.fi

Kontakt & rådgivning

  • Tommy
    • Rådgivning
    • Handläggning av bygglov och tillstånd
    • Handläggning av undantag och planeringsbehov
    • Övervakning och syner
    • Marktäktsövervakning
  • Jonas
    • Rådgivning
    • Övervakning, syner och utpålningar
    • Fastighetsskatteprojekt (länk till projektsida)
  • Tanja
    • Info
    • Blanketter
    • Mottagning av ansökningar

 

Markanvändnings- och bygglagen  Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Markanvändnings- och byggnadsförordningen 

Byggnadsordning   Byggnadsordningens kartbilaga

Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden:

  • Djurstall, skugghus
  • Industribyggnader med arbetsplatser
  • Byggnader med flera än två bostäder
  • Byggande på oplanerade områden
  • Övriga större projekt

Nämndemedlemmar 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av byggnadsinspektören:

  • Bostadshus/parhus på planerade områden
  • Fritidsbostäder
  • Ekonomi- och lagerbyggnader
  • Bergvärme, avloppssystem
  • Övriga mindre ärenden

 

Syner

Syner utförs enligt villkoren i tillståndsbeslutet och beställs av byggherren.

Varje tillstånd ska slutsynas och varje syn ingår i bygglovsavgiften.

De vanligaste synerna är:

  • Anmälan om påbörjande
  • Utpålning
  • Armeringssyn
  • Konstruktionssyn
  • Ventilationssyn
  • Ibruktagningssyn
  • Slutsyn

Bygglovsansökan lämnas in till byggnadsinspektionen

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

  • Bygglovsansökan
  • Bygglovsritningar (situationsplan, planritning, skärning, fasader) i två serier
  • Hörande av grannar
  • Energicertifikat
  • Avloppsutredning
  • Färgsättningsplan
  • Grundutredning
blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Övriga tillståndsblanketter:

  • Ansökan om arbetsledare
  • Ansökan om undantag eller planeringsbehov
  • Bedömning av projekterarnas behörighet
  • Borrningsrapport
  • Fuktsäkerhetsbeskrivning
  • Grannes medgivande
  • Hörande av granne
  • Inspektionsprotokoll
  • Ansökan om rivningslov
  • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall
  • Utredning över befintligt avloppssystem
  • Avloppssystem för små vattenmängder

Behandling & beslut

Bygglov och tillstånd behandlas vanligen inom 1-6 veckor efter inlämnandet. Byggnadsinspektionen kontaktar sökanden om handlingarna bör kompletteras eller korrigeras före behandlingen. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel var sjätte vecka.

Undantag behandlas av stadsstyrelsen inom 1-3 månader efter inlämnandet till byggnadsinspektionen.

Planeringsbehov behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.

Tillståndsbeslutet skickas per post och fakturan sänds separat. Begäran om omprövning för tjänstemannabeslut kan göras inom 14 dagar och för miljö- och byggnadsnämndens beslut är besvärstiden 30 dagar.