Bygglov

1. Kontakt & rådgivning
2. Syner
3. Tillståndsansökan
4. Behandling & beslut
Byggnadsinspektör
Tommy Isaksson
tommy.isaksson@nykarleby.fi
Bitr. Byggnadsinspektör
Jonas Andersson
jonas.andersson@nykarleby.fi
Avdelningssekreterare
Tanja Markkula
tanja.markkula@nykarleby.fi

Byt bort snigelpost och undvik faktureringstillägg

Att skicka en pappersfaktura medför en kostnad för staden och därför kommer ett faktureringstillägg på 5 euro per pappersfaktura att införas från och med 1.1.2024.

Det gäller fakturor från stadens samtliga avdelningar.

Du kan undvika avgiften genom att välja antingen direktfakturering via din nätbank (instruktioner finns på: www.nykarleby.fi/kommun-och-politik/fakturering) eller en pdf-faktura per epost. Om du föredrar pdf-faktura kan du skicka ett mejl till epostfaktura@nykarleby.fi där du uppger ditt namn, telefonnummer, din adress och mejladress.

Tillsammans kan vi spara kostnader.

Byt bort snigelpost och undvik faktureringstillägg

Byggnadsinspektionens besöksadress

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Kontakt & rådgivning

 • Tommy
  • Rådgivning
  • Handläggning av bygglov och tillstånd
  • Handläggning av undantag och planeringsbehov
  • Övervakning och syner
  • Marktäktsövervakning
 • Jonas
  • Rådgivning
  • Övervakning, syner och utpålningar
  • Fastighetsskatteprojekt (länk till projektsida)
 • Tanja
  • Info
  • Blanketter
  • Mottagning av ansökningar

 

Markanvändnings- och bygglagen  Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Markanvändnings- och byggnadsförordningen 

Byggnadsordning   Byggnadsordningens kartbilaga

Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden:

 • Djurstall, skugghus
 • Industribyggnader med arbetsplatser
 • Byggnader med flera än två bostäder
 • Byggande på oplanerade områden
 • Övriga större projekt

Nämndemedlemmar 

house forest 3d wallpaper 1024x576

Ärenden som behandlas av byggnadsinspektören:

 • Bostadshus/parhus på planerade områden
 • Fritidsbostäder
 • Ekonomi- och lagerbyggnader
 • Bergvärme, avloppssystem
 • Övriga mindre ärenden

 

Syner

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Syner utförs enligt villkoren i tillståndsbeslutet och beställs av byggherren.

Varje tillstånd ska slutsynas och varje syn ingår i bygglovsavgiften.

De vanligaste synerna är:

 • Anmälan om påbörjande
 • Utpålning
 • Armeringssyn
 • Konstruktionssyn
 • Ventilationssyn
 • Ibruktagningssyn
 • Slutsyn

Bygglovsansökan lämnas in till byggnadsinspektionen

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

Till en normal bygglovsansökan behövs vanligen följande handlingar:

 • Bygglovsansökan
 • Bygglovsritningar (situationsplan, planritning, skärning, fasader) i två serier
 • Hörande av grannar
 • Energicertifikat
 • Avloppsutredning
 • Färgsättningsplan
 • Grundutredning
blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Övriga tillståndsblanketter:

 • Ansökan om arbetsledare
 • Ansökan om undantag eller planeringsbehov
 • Bedömning av projekterarnas behörighet
 • Borrningsrapport
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Grannes medgivande
 • Hörande av granne
 • Inspektionsprotokoll
 • Ansökan om rivningslov
 • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall
 • Utredning över befintligt avloppssystem
 • Avloppssystem för små vattenmängder

Behandling & beslut

Obs! Från och med 1.5.2022 tar Byggnadsinspektionen vid Nykarleby stad i bruk tjänsten Lupapiste.

Via Lupapiste ansöker du om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, samt undantag.

Anvisning för ansökan om bygglov

Bygglov och tillstånd behandlas vanligen inom 1-6 veckor efter inlämnandet. Byggnadsinspektionen kontaktar sökanden om handlingarna bör kompletteras eller korrigeras före behandlingen. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel var sjätte vecka.

Undantag behandlas av stadsstyrelsen inom 1-3 månader efter inlämnandet till byggnadsinspektionen.

Planeringsbehov behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.

Tillståndsbeslutet skickas per post och fakturan sänds separat. Begäran om omprövning för tjänstemannabeslut kan göras inom 14 dagar och för miljö- och byggnadsnämndens beslut är besvärstiden 30 dagar.