Munsala skola

Munsala skola ligger idylliskt, mitt i byn på dess högsta punkt tillsammans med kyrkan. Skolan har klasser från förskolan till årskurs 6, plus Munsala specialklass som är en viktig del av vår skola. Specialklassen tar emot barn med specialbehov från hela Nykarleby i årskurserna 1-10. Skolan är en envåningsbyggnad med egen gymnastik- och slöjdsal och i närheten finns skogsdunge att leka och undervisa i. På samma tomt finns också Munsala daghem.

Vi tror på utveckling och vill bli bättre på allt vi gör. Vi vill lära barnen att möta alla människor och har en stor fördel i att specialklassens barn alltid är med i vår skolvardag. Skolans upptagningsområde är geografiskt stort och många elever kommer hit med skolskjuts.

Rehtori
Niklas Nybäck
nicke.nyback@nykarleby.fi
vintage compass wallpaper 1366x768

Adress

Munsala skola
Norra Munsalavägen 32 A
66950 MUNSALA

 

phone 3594206 1920

Telefon

Lärarrumet: 06-7856444, 050-3368986
Köket: 06-7856445
Specialklassen: 06-7856446, 050-4647635
Förskolan:  050-5120808
Eftis: 050-3055051

Personalen

ugglan bla 50mm1

Hem & skola

Ordförande Heidi Andersson

 050-320 1683

 heidi.andersson83@gmail.com

Munsala Hem och Skola

Hem och skola i Finland

Karttakerrokset