Guldvinge

Guldvinges vision

Med natur, miljö och hälsa som ledord vill vi skapa en trygg, jämlik och upplevelsefylld tillvaro där leken, välmåendet och upptäckarglädjen står i fokus.

Guldvinges riktlinjer

På Guldvinge respekterar och behandlar vi alla likvärdigt enligt deras behov. Vi skapar trygga, inspirerande miljöer för barnen att leka och utvecklas i. Vi vill ge barnen redskap så att de kan uttrycka sig, sina tankar och åsikter. Vi vill stöda deras sociala kompetens och motarbeta alla tecken på mobbning.

På Guldvinge värdesätter vi den pedagogiska processen som lärandet innebär. Vägen till målet får ta tid och har ett eget värde. Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att misslyckas och lyckas i en trygg, jämlik och kravlös miljö, där verksamheten genomsyras av respekt, integritet och målmedvetenhet.

Personalens flexibilitet och samarbetsförmåga är en av Guldvinges största styrkor. Personalen är trygg i sin profession och har ett positivt förhållningssätt till utveckling och lärande. Smågruppsarbete är ett naturligt och grundläggande arbetssätt på Guldvinge. Vi arbetar hela tiden för hållbara val, vare sig det gäller personal, barn, inköp eller klimatavtryck.

Guldvinges verksamhet

På Guldvinge erbjuds barn i åldern 1-5 år högkvalitativ dagvård. I vårt daghem finns 3 avdelningar för 1-2 åringar (Ängen, Älven, Gläntan), 3 avdelningar för 3-4 åringar (Mossen, Berget, Stranden) och utomhuspedagogikavdelningen Skogen för 5- åringarna.

Utomhuspedagogiken på Guldvinge

Utepedagogikavdelningen Skogen har plats för 14 barn och tillbringar den största delen av dagen utomhus. Verksamheten på utepedagogikavdelningen Skogen utgår från samma läroplan som den övriga verksamheten på daghemmet. Avdelningen Skogen har en egen stuga på daghemmets gård, som används som utgångspunkt för verksamheten. Avdelningen har också möjlighet att boka in sig i daghemmets andra utrymmen, precis som andra avdelningar på daghemmet.

Daghemsföreståndare
Ann Bränn
Småbarnspedagogik
ann.brann@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Mildrid Åman
Småbarnspedagogik
mildrid.aman@nykarleby.fi

Bakgrund bla

Avdelningar 0-3 år

Ängen     050-306 9785
Älven       050-401 2951
Gläntan   050-371 4160

Bakgrund bla

Avdelningar 3-4 år

Mossen    050-341 2009
Berget       050-305 4194
Stranden   050-435 3032

Bakgrund bla

Avdelning 5 år

Skogen   050-305 5397

Bakgrund bla

Reservvård

Källan   050-428 6026