Guldvinge

Nykarlebys nya daghem Guldvinge startar sin verksamhet 1.8.2022

Daghemmets ledord är natur, miljö och hälsa.

Daghemsföreståndare
Ann Bränn
Småbarnspedagogik
Ann.Brann@nykarleby.fi
Pedagogisk ledare
Mildrid Åman
Småbarnspedagogik
Mildrid.Aman@nykarleby.fi
Bakgrund bla

Avdelningar 0-3 år

Ängen
Älven
Gläntan

Bakgrund bla

Avdelningar 3-4 år

Mossen
Berget
Stranden

Bakgrund bla

Avdelning 5 år

Skogen

Bakgrund bla

Reservvård

Källan