Jeppo daghem

Mål:

Ett gott samarbete med hemmen. Skapa en lugn och trygg miljö i vilken barnen får utvecklas i egen takt. Ge barnen en naturlig och positiv bild av flerspråkighet. Samarbete mellan avdelningarna genom smågruppsarbete.

Vision:

  • Att vi får smågruppsarbete mellan avdelningarna att fungera.
  • Att föräldrarna visar respekt och bokar tider för sina barn.
  • Att föräldrarna ser barnet och dess behov.
light blue background wallpaper 1366x768

 Jungarvägen 27 B, 66850 Jeppo

Avdelningar:

Avdelning Röd, 1-2 år
 050-3751807

Avdelning Blå, 3-4 år
 050-5749326

Avdelning Grön, 4-5 år
 050-3752508

Daghemsföreståndare
Jenny Backlund
Jenny.Backlund@nykarleby.fi