En för alla, alla för en. Ett leende gör skillnad!

Zachariasskolans lärarrum


06-785 6463 Fsk-åk 6
06-785 6411 åk 7-9
050-406 8380 Förskolan

Camilla Fellman
Zachariasskolan (Lärare)

Studiehandledare  06-785 6412


samuel.nyman@nykarleby.fi
birgitta.brannbacka@nykarleby.fi