Jeppo skola

Jeppo-Pensala skola finns intill älven mitt i Jeppo. Till upptagningsområdet hör även Markby och Pensala byar. Skolan innefattar årskurserna F-6 och delar byggnad med Jeppo daghem. I förskolan finns också morgon- och eftermiddagsverksamhet. Vi har många elever som kommer från tvåspråkiga familjer och som har ukrainska eller ryska som modersmål.

Vårt motto är “ti arbeit ilag”. Vi har valt att satsa på en miljö som andas lugn och ro för att skapa de bästa förutsättningarna för lärandet. Förutom baskunskaper för ett livslångt lärande betonar vi välmående, vardagsvänlighet och att lära oss utomhus.

Rehtori
Susanne Sandin
Susanne.Sandin@nykarleby.fi
vintage compass wallpaper 1366x768

Adress

Jungarvägen 27b
66850 Jeppo

 

phone 3594206 1920

Telefon

Lärarrum: 06-7856447, 050-3555891
Förskola: 06-7856449, 050-4697275
Köket: 06-7856448, 050-4765212

Personalen

ugglan bla 50mm1

Hem & skola

Ordförande: ???

Hem och skola i Finland

Karttakerrokset